Alle har fått diagnosen ME (kronisk energisvikt), som knyttes direkte opp til Giardia-infeksjonen.

Det bekrefter professor Harald Nyland ved nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Han har hovedansvaret for kartlegging og oppfølging av de Giardia-rammete bergenserne, og har så langt kunnet konstatere at 12 av dem har utviklet den alvorlige og kroniske formen for energisvikt som direkte konsekvens av Giardia-infeksjonen høsten 2004.

Vet ikke når hun blir frisk

Ann Kate Hansen (36) på Søfteland var butikkekspeditør og småbarnsmor da hun ble slått ut i november 2004. Hun er fortsatt sykmeldt og har mer enn nok med å ta seg av sine to barn på syv og tre år.

Hverdagen er ikke lett å takle med små barn når all energi er helt borte.

— Alt blir tungt. Det er som du er fullstendig tom og tappet for fysiske krefter. De siste par årene har vært et sammenhengende slit. Og hvor lenge jeg skal bli gående slik, har jeg ingen anelse om. Det er i seg selv en stor belastning at du ikke vet hvordan fremtiden skal bli og hvor lenge dette skal vare, sier Ann Kate Hansen.

Ikke mye fremgang

I løpet av to og et halvt år har hun ikke registrert mye fremgang. Da sykdommen slo til, gikk hun på diverse medisinkurer, men tålte ikke medikamentene og måtte slutte.

Nå går hun på rehabiliteringspenger og venter på å komme med på et rehabiliteringsprosjekt for Giardia-pasienter ved Haukeland.

Giardia-rapport i april

Ved siden av de 12 som nå har fått ME-diagnosen har professor Harald Nyland ti pasienter til under utredning, og i denne gruppen vil det etter stor sannsynlighet også finnes en del ME-pasienter.

Nyland regner med å ha klar en detaljert rapport i løpet av april. Den skal inneholde en fullstendig oversikt over hvor mange som har fått alvorlige seinfølger i etterkant av Giardia-epidemien, og også en plan for hvordan Giardia-pasientene kan følges opp i tiden fremover.

Rehabilitering

— Vi arbeider med et rehabiliteringsprogram som vi har stor tro på, og som skal gjennomføres i samarbeid mellom Haukeland sykehus og den enkelte pasients fastlege, sier Nyland.

Programmet er utarbeidet etter en engelsk modell som har vist seg effektiv for denne gruppen av pasienter. Modellen innebærer blant annet trening, kosthold, medikamenter og individuell tett oppfølging.

Pionérprosjekt

— Det blir et pionérprosjekt som er veldig interessant i forskningsmessig sammenheng, fordi epidemien i Bergen er så omfattende og så unik, sier Nyland.

Han understreker at det er en myte ute og går om at ME-pasienter bare må finne seg i sin skjebne og at ikke noe kan gjøres for å bedre tilstanden deres.

— Dette er ikke riktig. Prognosen er rimelig god. Det kan ta tid, men de aller fleste kan bli mye bedre og til slutt helt friske. Og riktig behandling er en viktig del av tilfriskningsprosessen, sier han.

Følges i flere år

Giardia-pasientene skal følges nøye av Haukeland-eksperter i et treårs prosjekt. Rapporten som legges frem i april, er den første av tre. Senere vil man oppsummere erfaringer, fremgang og resultater en gang hvert år.

FORTSATT SYK: Ann Kate Hansen har vært sykmeldt siden hun ble slått ut av Giardia høsten 2004. 11 andre er også fremdeles sykmeldte. Her er Hansen sammen med sønnen Jan-Johan (7).
Nilsen Arne