Smittevernoverlege Øystein Søbstad forteller at det først og fremst er i sentrum at den lumske parasitten sørger for særdeles urolige mager.

Unge voksne, og påfallende mange studenter, er i overvekt blant de smittede.

I går ble det kjent at så mange som 300 personer kunne være rammet av epidemien. Når alarmen nå har gått, og fastlegene er informert, må trolig dette tallet oppjusteres.

— Unormalt

Det tok mange uker før de første ble smittet, til helsemyndighetene i byen slo alarm. Smittevernoverlege Øystein Søbstad forklarer det slik:

— Det er riktig at vi mottok de første registreringene i september. Men da var det ikke flere registreringer enn normalt i befolkningen. Vanligvis registrerer vi årlig mellom 20 og 30 tilfeller av giardia-infeksjon. Det var først da Haukeland Universitetssykehus forrige uke i løpet av to uker hadde registrert 27 nye tilfeller, vi skjønte at noe unormalt var på gang. Vi slo straks alarm, sier han til bt.no.

Norske kommuner er pålagt å følge en spesiell forskrift fra Helsedepartementet om det blir oppdaget smittsomme sykdommer.

Sykdommene er klassifisert i fire ulike grupper ut fra alvorlighetsgrad. Til den farligste gruppen regnes blant annet ebolainfeksjonen, som er dødelig og meget smittsom.

Nest farligst

Giardia-infeksjonen hører hjemme i den nest farligste gruppen sammen med blant annet hiv, tuberkulose og hjernehinnebetennelse. Ved mistanke om utbrudd av disse sykdommene skal både Mattilsynet, kommunens øverste politiske ansvarlige for helsen, og kommunens beredskapsavdelinger kontaktes.

— I dette tilfelle tok vi varslet vi straks Mattilsynet, Folkehelsa og byrådsavdelingen. Beredskapsavdelingen ble ikke varslet fordi vi ikke regnet med det var noe de kunne gjøre, sier Søbstad.

Bergen kommune kan nå få hjelp Statens Folkehelseinstitutt, Folkehelsa, i detektivarbeidet med å finne smittekilden for den plagsomme parasitten.

SYNDEREN: Bildet viser parasitten giardia lamblia.