Gangfeltet mellom Festplassen og Musikkpaviljongen i Christies gate er bygget opp med 10 cm. Samtidig innføres det en fartsgrense på 30 km/t i dette området.

— På lang sikt vil vi bygge opp 12 nye gangfelt i sentrumsringen og innføre en fartsgrense på 30 km/t i hele ringen, opplyser seksjonsleder Tor Høyland ved Vegkontoret til bt.no

Prøve i Christies gate

I første omgang bygges et gangfelt som en prøveordning ved Festplassen i Christies gate. Etter en prøveperiode med fartsmålinger og innspill fra bl.a. busselskaper, brannvesen og politi, vil ordningen bli permanent.

— Etter de erfaringene vi trekker av den Christies gate, vil vi se på utformingen av de andre 12 vi skal bygge i sentrumsringen, sier Høyland.

Permanent i Kaigaten

I Kaigaten bygges samtidig to opphøyde gangfelt som permanent ordning. I denne gaten vil fartsgrensen bli satt til 40 km/t.

— Det viser seg at opphøyde gangfelt og fartshumper er et svært godt middel for å få bilistene til å senke farten, og skape større sikkerhet for fotgjengere, sier seksjonsleder Tor Høyland ved Vegkontoret til bt.no

OPPHØYDE GANGFELT: I Bønesvegen har opphøyde gangfelt gitt skolebarna en bedre trygghet. Nå kommer det flere i Bergen sentrum. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE