Sulejman Hamzic ble stukket i magen med en kjøkkenkniv i en leilighet på Askøy natt til 1. mai i fjor. Han døde av forblødning dagen etter.

Født uten far i live

I dommen fra Nordhordland tingrett heter det at Hamzic «manglet siste eksamener på høyskolen før han var ferdig utdannet ingeniør. Familien er bosnisk og kom til Norge da avdøde var liten.

Samboeren var gravid og avdøde så frem til å skulle bli far, noe som han så på som et høydepunkt i livet. Avdødes sønn ble født og bor med sin mor.

Belastningen på den nærmeste familien, særlig samboer og foreldre, men også hans to brødre har vært svært stor. Konsekvensene av tiltaltes knivstikking er svært dramatiske for avdøde og hans nærmeste familie, og et barn ble født uten sin far i live.»

Drapsmannen ble også tiltalt for vold mot sin eks-kjæreste. Også på dette punktet ble han dømt.

Fornøyd med dommen

Hamzic ble stukket da han konfronterte Dahle med at han hadde slått sin tidligere kjæreste og dratt henne langs bakken. Hun hadde forlatt leiligheten før Hamzic kom til.

— Hamzic og kameratene var vanlige borgere som tok ansvar da en kvinne ble mishandlet. Dette er skjerpende hva gjelder straff, sa statsadvokat Randi Gabrielsen i sin prosedyre.

Hun mente 14 års fengsel var et passende utgangspunkt for straff, mens tingretten mente 13 var korrekt. Dahle fikk redusert straffen til 12 år, fordi han tilsto.

— Jeg konstaterer at vi er enige i hva straffen bør være. Dette er et greit resultat, mener Randi Gabrielsen.

«Tragisk og meningsløs»

I dommen heter det at Sulejman «skulle gripe inn i en situasjon etter at han hørte at tiltalte slo sin kjæreste. Det er uklart om avdøde og vennene hans skulle gripe inn i noe som de oppfattet som akutt situasjon, eller om det var for å motvirke senere vold mot tiltaltes kjæreste. Han handlet uansett ut fra en situasjon hvor han selv ikke hadde noen egen nytte av å gripe inn.»

Dahle forklarte i retten at han var alene i leiligheten og at det derfor ikke var nødvendig at Sulejman Hamzic grep inn i situasjonen.

«Uansett er det en tragisk og meningsløs reaksjon av tiltalte å stikke ned avdøde uten videre på den måten han gjorde det», heter det i dommen, som var enstemmig.

Vurderer anke

Line Hvidtsten Ingebrigtsen er bistandsadvokat for de etterlatte etter Hamzic. Hun fremmet et samlet oppreisningskrav på 800.000 på vegne av hans foreldre, samboer og gutten som senere ble født etter farens bortgang.

— Familien er lettet over at tiltalte fikk den straffen aktor mente var rett. Samtidig kan jo ikke dommen reparere på det faktum at Sulejman Hamzic er borte. Han var et tilfeldig offer som grep inn i en situasjon der en kvinne ble utsatt for mishandling. Dette er særdeles trist, sier bistandsadvokaten.

Forsvarer Kjetil Ottesen har snakket med Trond Dahle etter at dommen falt.

— Min klient er skuffet over straffeutmålingen. Vi mener retten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til hans uforbeholdne tilståelse. Vi vurderer om dommen skal ankes, sier han.

Line Hvidtsten Ingebrigtsen er bistandsadvokate for de etterlatte til Sulejman Hamzic.