MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no

– Vi må slutte med nesten alle planlagte operasjoner, sier fungerende avdelingsoverlege Leif Havelin ved Ortopedisk avdeling til Bergens Tidende.

Det vil ramme blant andre ventelistepasienter og pasienter som får komplikasjoner etter beinbrudd. Barn med skjev rygg, nerve— og muskelsykdommer kan heller ikke regne med behandling. Det samme gjelder leddgiktpasienter som trenger proteser, pasienter med leddskader som skal ha kikkhulls-kirurgi og de som har beinkreft.

I tiltakspakken, som ledelsen ved Haukeland Sykehus la frem for to dager siden, reduseres utgiftene med 10 millioner kroner hvis Ortopedens rehabiliteringstilbud på Laksevåg sykehus legges ned.

Økt liggetid – Det vil øke liggetiden på pasientene vi behandler, og avdelingen fylles opp av pasienter som vi ikke kan sende hjem. Det fører til at vi opererer færre pasienter, sier Havelin.

I fjor behandlet Ortopeden 3420 pasienter. 2600, eller fire av fem pasienter trengte øyeblikkelig hjelp. Bare hvert femte inngrep var planlagt.

– En liten reduksjon i kapasiteten på planlagte inngrep vil gi store utslag. Vi kan ikke si nei til øyeblikkelig hjelp-pasienter, sier Havelin.

I dag er det ett års ventetid for de fleste tilstander som ikke krever øyeblikkelig hjelp. Og ventetiden øker. Ortopediske pasienter er den gruppen som må vente lengst på behandling i Norge, og hordalendingene må vente aller lengst.

Rytmeforstyrrelser Hjertepasienter får også svi hvis tiltakspakken vedtas. Behandling for spesielle rytmeforstyrrelser og innlegg av hjertestartere vil være en saga blott ved Haukeland sykehus. Totalt reduseres tilbudet med 10 millioner kroner.

De fleste av rytmeforstyrrelsene det her er snakk om, skyldes medfødte ekstra ledningsbaner i hjerte. Det kan være dødelig hvis det ikke behandles. Inngrepet varer fra en til seks timer.

Noen får problemer som barn, mens andre ikke oppdager tilstanden før i voksen alder.

Dør plutselig – Rytmen kan bli så rask at man besvimer, og man kan dø helt plutselig, sier overlege og professor Ole-Jørgen Ohm.

I fjor ble 318 pasienter behandlet for denne typen rytmeforstyrrelser ved Hjerteavdelingen. Totalt har vel 1200 pasienter fått hjelp etter at tilbudet ble etablert i 1991. Det er bare Haukeland og Ullevål som behandler dette.

Hjertestartere er et tilbud til noen hjerteinfarktpasienter og pasienter som har fått skader i hjertet på annen måte. 20 pasienter fikk lagt inn hjertestarter i fjor. Hver hjertestarter koster 250.000 kroner stykket, hvorav 150.000 kroner finansieres av statlige midler.

Les også: Får ikke bort helsekøeneLivsverk på skraphaugen