• Hvis et menneske ikke er i stand til å ta vare på seg selv av medisinske årsaker, er det et ambulanseoppdrag, sier AMK-leder Per Terje Engedal.

Han vil ikke kommentere politiets håndtering av nødsamtalen 16. mai, der Espen Skotvold og Tor Kristian Fosse varslet om at en kvinne lå sterkt ruset og forkommen i en tunnel på Møhlenpris.

Kvinnen reagerte ikke da kameratene snakket til henne. De vurderte det slik at hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

— En person som ikke er våken eller man ikke får kontakt med, fører automatisk til at vi rykker ut, sier Per Terje Engedal, daglig leder for AMK-sentralen i Bergen, som styrer ambulanser og medisinske utrykninger.

På tross av at politiet ble varslet om den sterkt rusede kvinnen, rykket de ikke ut. En uke senere ble Katrine Opsanger Ullestad (19) funnet død i den samme tunnelen av en tilfeldig forbipasserende.

- Sender ambulanse

Operatørene på AMK-sentralen bruker en oversikt med faste spørsmål for å finne ut hva som er riktig reaksjon på en nødmelding.

— Poenget er å gå gjennom en fast rekke med spørsmål, der svaret på det ene spørsmålet leder til hva man spør videre om. På den måten kommer vi systematisk frem til kvalifiserte valg og beslutninger, sier Engedal.

AMK-operatørene må ofte ta raske avgjørelser basert på lite informasjon. Derfor mener Engedal det er viktig å ha et system som sikrer kvaliteten på de valgene som tas.

— Hva gjør dere hvis dere får melding om en beruset og dopet person som man ikke får kontakt med?

— Hvis en person ikke er våken, det vil si at hun ikke reagerer på tilsnakk eller berøring, da er vi over på det vi kaller gul respons. Selv om situasjonen da ikke nødvendigvis er kritisk, venter vi maksimalt fem-åtte minutter før vi får sendt av gårde en ambulanse, sier Engedal.

AMK-sentralen reagerer raskere hvis det er mistanke om en overdose.

— Ved en klassisk heroinoverdose er det normalt rød respons. Det vil si at vi sender ambulanse med en gang, også om ambulansen skulle være opptatt med en annen pasient.

Politiet forsvarer vurdering

Politiet kan enkelt sette en nødsamtale over til AMK-sentralen, hvis de får mistanke om at det dreier seg om en medisinsk nødssituasjon.

Visepolitimester John Reidar Nilsen sier terskelen for å sette over til AMK er lav. Han mener samtidig det var rett å ikke sette over samtalen om den sterkt rusede kvinnen 16. mai.

— Det var ingenting i meldingen som er logget hos oss som tilsier alvorlig sykdom, hvis man ikke definerer beruselse eller rus som sykdom i seg selv. Jeg har hørt lydloggen, og temaet overdose eller begrepet «ute av stand til å ta vare på seg selv» er ikke nevnt, sier Nilsen.

I motsetning til AMK har ikke politiet en standardliste med spørsmål til personer som ringer inn nødmeldinger.

Visepolitimesteren mener polititjenestemannen som tok imot nødsamtalen håndterte den riktig.

— Etter hvert som opplysningene fremkom i samtalen, synes jeg tjenestemannen stilte de rette spørsmålene for å avklare om dette var en situasjon som trengte øyeblikkelig hjelp, sier Nilsen.

Lydloggen fra samtalen er nå oversendt Spesialenheten for politisaker, som skal etterforske om politiet gjorde noe galt da de ikke rykket ut på nødmeldingen.

SENDER HJELP: På AMK-sentralen i Bergen mottar Fredrik Bærheim og de andre operatørene daglig flere meldinger om rus og mulige overdoser. Hvis den som ringer er bekymret fordi det ikke oppnås kontakt med en ruset eller bevisstløs person, sender de alltid ambulanse.
Amundsen, Paul S.
RYKKER AUTOMATISK: - En person som ikke er våken eller man ikke får kontakt med, fører automatisk til at vi rykker ut, sier Per Terje Engedal, daglig leder for AMK-sentralen i Bergen, som styrer ambulanser og medisinske utrykninger.
Amundsen, Paul S.