TOVE M. E. BJØRNÅ

Etter at tidligere utdanningsminister Kristin Clemet og utdanningsdepartement bestemte seg for å gi skolen et kunnskapsløft, ble det innført karakterkrav til søkere på allmennlærerutdanningen. Minstekravet for opptak er 35 skolepoeng og karakteren 3 i norsk og matematikk. I 2005 var det 2136 kvalifiserte søkere til lærerutdanningen. Det er 1100 færre søkere enn året før. Søkerne forsvinner først og fremst i distriktene.

Fra 60 til 34 studenter

— Det smalt skikkelig for oss i høst, forteller Frode Olav Haara, studieleder for allmennlærerutdanningen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

— Vi gikk fra 60 til 34 studenter på ett år. Fremtiden diskuteres på lærerværelset, og vi er bekymret for utviklingen. Stabiliserer dette seg på dagens nivå, kan det bli kritisk for oss, sier han.

Haara har likevel ikke planer om å legge seg på rygg.

— Vi har et godt samarbeid med regionene i Sogn og Fjordane, og vi klarer å få en del av søkerne over på andre studier som førskolelærerutdanningen, samtidig som vi jobber for å informere om karakterkravene.

Frode Olav Haara opplevde at en del potensielle søkere ikke var klar over de nye opptakskravene. Nå vil han gjøre alt han makter for å markedsføre Sogndal. Universiteter og høyskoler sentralt har fått tildelt flere studieplasser innenfor de samme retningene. Det misliker studieansvarlig ved Høyskolen Stord / Haugesund, Toralf Tveit.

Risikerer å bli skviset ut

— Allerede før inntaket fikk vi beskjed om å kutte 45 plasser ved høyskolen. Vi valgte å ta bort 15 på førskolelærerutdanningen og 30 på allmennlærerutdanningen, og det stemte med antall søkere etter de nye kunnskapskravene.

— Slik situasjonen er, risikerer vi å bli skviset ut, sier Tveit, som er forberedt på å jobbe aktivt for å overleve. Han viser til at dette også har økonomisk betydning. Finansiering av universiteter og høyskoler er basert på produksjonsresultater. Man teller produserte studiepoeng i tillegg til basisløyve. Da blir det er viktig å ha flest mulig studenter som gjennomfører studiet.

Toralf Tveit er spent på om grepene som er tatt vil høyne læreryrkets status. I så fall kan det gi flere søkere. Samtidig sier han at en stor andel av dagens yrkesutøvere vil gå av med pensjon de neste fire til seks årene. Det kan gi manko på lærere, men det kan også føre til at flere studenter med høye karakterer søker utdanningen, fordi utsiktene til fast jobb er gode.

Ikke nok kvalifiserte

Ved Høyskolen i Agder, avdeling Dømmesmoen i Grimstad. er det ingen førsteårsstudenter på allmennlærerutdanningen i år. Avdelingen fikk ikke nok kvalifiserte søkere til studieplassene. Dermed ble førsteårsstudentene flyttet til Kristiansand.

Anne Birte Brekke er koordinator ved Dømmesmoen. Hun ser at kunnskapsløftet i lærerutdanningen kan heve kvalitet og status på yrket, men er opptatt av det regionale ansvaret som utdanningsinstitusjonene har for å stimulere den faglige kvaliteten i grunnskolen.

— Det er viktig å skaffe praksisplasser i alle deler av regionen på Agder. Øvingslærere sørger for kompetanseheving og faglig oppgradering på skolene, understreker Brekke.

Til høsten er det budsjettert med et nytt kull førsteårsstudenter på allmennlærerutdanningen i Grimstad, bare søkertallet stiger. Anne Birte Brekke må gjøre seg klar til å kjempe om studentenes gunst i konkurranse med andre kampklare høyskoler i Distrikts-Norge.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende