— Vi skyver ikke barna foran oss. Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, påpeker Anne Britt Holmedal Gjelstad, leder i FAU ved Åstveit skole i Åsane til Bergens Tidende. Hun understreker at elevene i ungdomsskolen er gamle nok til å si sin mening. De er like frustrert som foreldrene over at det nå kuttes så mye i skolebudsjettene.

Aksjonen i Åsane i dag, blir den første store markering foreldre i Bergen har mot kutt i skolebudsjettene. Foreldre fra samtlige skoler i bydelen er oppfordret til å møte opp utenfor Kommunehuset i Eidsvåg i dag.

Foreldrene tar elevene ved Breimyra, Åstveit og Marikollen ungdomsskoler ut i markering mot budsjettkuttene i siste time i dag. Dessuten tas ungdomsskoleklassene ved Eidsvåg og Kyrkjekrinsen skoler ut. Blokkhaugen skole valgt nytt FAU i går kveld. Da først ble det tatt stilling til om foreldrene ved denne skolen skal tas ut.

Foreldrene har valgt ikke å ta ut elevene i barneskolen i aksjonen i dag. Men samtlige foreldre er oppfordret til å møte ved kommunehuset der bydelsstyret skal ha sitt møte i ettermiddag. Foruten de skoler vi alt har nevnt, deltar også foreldre fra Rolland, Hordvik, Tertnes, Li og Mjølkeråen skole i aksjonen.