I en pressemelding fra politiet heter det:

I en fartskontroll søndag 16. oktober ble 11 førere av motorkjøretøy – 10 bilførere og en motorsyklist – fratatt førerkortet etter å ha kjørt for fort i 50-sonen i Fjøsangerveien nord for Danmarksplass i nordgående felt.

Høyeste hastighet søndag var 93 km/t. I tillegg til de 11 beslaglagte førerkortene ble 16 førere bøtelagt på stedet for å ha kjørt over 50 km/t.

Fjøsangerveien og krysset på Danmarksplass er blant de mest trafikkulykkesbelastede stedene i Bergen. Mange bilister holder bevisst høy fart inn i krysset for å nå grønt lys.

I tillegg til å bryte fartsgrensen kjøres det også ofte på rødt lys. Ut av lyskrysset kjører mange fort for å komme i posisjon til feltskifte. I tillegg er det en del bilister som ikke har fått med seg at 60-sonen ikke begynner før etter at man har passert bomringsonen.

158 km/t i Fritz Riebersvei Lørdag hadde politiet flere fartskontroller. Her mistet to bilister førerkortet.

En bilist kjørte i 120 km/t i 80-sonen på Liaflaten. En annen bilist suste i 158 km/t i 80-sonen i Fritz Riebersvei. Begge mistet naturlig nok retten til å kjøre bil en stund.