I sin prosedyre i Bergen tingrett sist uke ba statsadvokat Benedicte Hordnes om 12 års fengsel for 57-åringen.

— Slik vi ser det, grenser drapet til å være overlagt. Dette var ikke en ren affekthandling. Han gikk opp for å hente kniven, ventet i sin egen leilighet, før han gikk ned og stakk, sa hun blant annet.

Få dager etter at 57-åringen var pågrepet, sa hans forsvarer Jostein Alvheim dette:

— Han sier at han ikke husker noe fra hendelsen, men at det fremstår som uforståelig for ham at han skal ha drept sin beste venn.

Fredag ettermiddag hadde ikke Alvheimsnakket med sin klient.

— Jeg regner med å ta en prat med ham i løpet av kvelden ellermorgendagen, sier Alvheim.

— Vil dere anke dommen?

— Vi må først gjennomgå premissene i dommen. Foreløpig er det for tidlig å sihva vi lander på, sier han.

Fengsel og erstatning

I dag ble dommen mot 57-åringen avsagt.

Straffen: 11 års fengsel, og et samlet oppreisnings- og erstatningskrav på 424.154 kroner til avdødes etterlatte.

Han må også betale 122.184 kroner i oppreisning og erstatning til en av mennene han utsatte for vold.

Det var 14. mai i fjor drapet fant sted i Michael Krohns gate i Bergen.

Tre kamerater satt og så Norge mot Tsjekkia i ishockey-VM da tiltalte kom inn til dem i 18-tiden.

Alle fire bodde i samme leilighetskompleks, som består av seks leiligheter som var leid ut gjennom Bergen kommune.

Tiltalte ble bedt om å gå. Men 57-åringen kom, etter hva de andre har fortalt, inn igjen like etterpå med en kniv.

Han skal så ha gjøvet løs på både Salomonsen og de to andre, som ble påført lettere skader.

Dommen omfatter også forsøk på å knivstikke en av de andre mennene, og for å ha slått og rispet en tredje. 57-åringen er også dømt for å ha slått eller kastet et krystallaskebeger i ansiktet på en av de samme mennene i april samme år - og for deretter å ha slått løs på ham med knyttet hånd.

- Hadde drapsforsett

I dommen mot 57-åringen heter det blant annet:

— Retten finner det ikke tvilsomt at tiltalte også hadde drapsforsett da han stakk kniven i halsen på Salomonsen.

Salomonsen ble stukket flere ganger i bryst og hals. Han ble erklært død kort tid etter hendelsen.

I sin gjennomgang av straffespørsmålet skriver dommerne at tiltalte «her har rettet et voldsomt angrep mot tre av sine kamerater og bekjente, uten at det for retten fremstår klart hvorfor han gikk til et slikt skritt. Han ble nektet å være til stede i leiligheten fordi han hadde utøvet grov vold mot NN som bodde der. I stedet for å akspetere denne avgjørelsen, som ut fra omstendighetene fremstår som riemlig og rasjonell, valgte tiltalte i stedet å hente en kniv i sin egen leilighet og returnere til NNs leilighet ca. 10 minutter senere.»

Og videre: «Her rettet han et brutalt og dødelig angrep mot sin kamerat, som bare muntlig hadde snakket til ham de han returnerte til leiligheten.»

«Ikke realitetsbrist»

57-åringen er blitt observert av psykiatere, som før rettssaken konkluderte med at han er strafferettslig tilregnelig.

I retten sa en av de sakkyndige at det ikke er holdepunkter for at 57-åringen led av en realitetsbrist på gjerningstidspunktet.

Retten kommer også frem til at det «vanskelig kan tenkes» at tiltalte har vært i en form for bevisstløs tilstand der han ikke husker det han gjør.

Retten kommer også enstemmig frem til at drapet ikke har skjedd i affekt, og heller ikke «med et våpen som var for hånden.»

Dommerne mener likevel at 57-åringen hadde en sterk bevissthetsforstyrrelse.

Det, kombinert med at tiltalte har en helse som vil gjøre fengsel ekstra belastende, gjør at retten reduserer straffen med 2-3 år.

Flerårig alkoholproblem

Tiltalte hadde en promille på 1,85 to timer etter drapet.

Han har erkjent at han har et alkoholproblem, og har hatt det over flere år.

I tingretten ba 57-åringens forsvarer, advokat Jostein Alvheim, om løslatelse - eventuelt at tiltalte ble ansett «på mildeste måte».