I dommen gir Høyesterett en avklaring av i hvilken utstrekning et barn kan bli erstatningsansvarlig.

Et flertall i Høyesterett mener at den da 11 år gamle gutten ikke var uaktsom da han i rundt 25 km/t støtte sammen med en kvinnelig fotgjenger i Sogndal i 1997. Den da 58 år gamle kvinnen ble senere uføretrygdet som følge av ulykken og søkte om erstatning fra SpareBank 1 Skadeforsikring hvor 11-åringens familie var forsikret. Både herredsrett og lagmannsrett kom til at gutten måtte betale erstatning fordi han hadde opptrådt uaktsomt.

Sosial gruppeatferd

Høyesterett peker i dommen særlig på at gutten fulgte impulsivt etter kameraten da han syklet forbi kvinnen. Det at 11-åringen fulgte etter kameraten, beskriver retten som en form for sosial gruppeatferd, noe som i dette tilfellet medførte en redusert evne til å ta inn, bearbeide og velge alternative løsninger i den korte tiden som gikk før sammenstøtet. 11-åringen valgte samme løsning som mange 11-åringer ville valgt, mener retten.

Mindretallet, dommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, mener at 11-åringen handlet uaktsomt. Dommeren mener blant annet at det må kunne forventes at en 11-åring som er konfrontert med et usikkert trafikkbilde, anser det å bremse som et aktuelt alternativ.

Lettet

— Vi er skuffet over dommen, men registrerer at den ikke er enstemmig, sier den uføretrygdede kvinnens advokat, Erik Johnsrud i Advokatfirmaet Ness og Co, til NTB.

Han understreker at det ikke ville ha blitt reist sak mot 11-åringen hvis ikke familien hans hadde hatt hjemforsikring. En slik forsikring dekker det erstatningsansvar familiens medlemmer kan pådra seg hvis de skader en annen person.

Moren til gutten som nå er blitt 16 år, sier til NTB at hun er veldig letter over Høyesteretts avgjørelse:

— En 11-åring er en 11-åring. Min sønn har heldigvis lagt dette bak seg nå, men en tid var det tøft for ham stadig å bli konfrontert med noe som skjedde da han bare var et barn, sier moren.

(NTB)