Sykkeluhellet inntraff i Sogndal i 1997. Den da 11 år gamle gutten var på vei til skolen, sammen med en jevnaldrende kamerat.

De to guttene skulle passere en 58 år gammel kvinne som gikk foran dem på veien. Førstemann gikk det greit med. Han passerte på kvinnens høyre side i ca. 25 km/t. Kameraten kom etterpå, og prøvde også å passere kvinnen på høyre side. Det endte med at han kjørte på kvinnen. Hun falt, brakk armen, og ble så skadet at hun senere ble uføretrygdet.

Måtte gå rettens vei

Den 11 år gamle gutten var ansvarsforsikret i daværende Vår Bank og Forsikring, som senere ble kjøpt opp av Sparebank1 Skadeforsikring. Den påkjørte kvinnen gjorde erstatningsansvar gjeldende overfor selskapet, men måtte gå rettens vei for å få medhold. Herredsretten slo fast at guttens forsikringsselskap må erstatte de økonomiske tapene kvinnen har pådratt seg ved at hun ble arbeidsufør etter sykkelpåkjørselen.

Nå har Gulating lagmannsrett stadfestet herredsrettens dom, men under dissens.

«Hendelig uhell»

I lagmannsretten fremholdt forsikringsselskapet at et så ungt barn ikke kunne gjøres erstatningsansvarlig for en hendelse som etter selskapets mening var et hendelig uhell, og ikke en påkjørsel der det var utvist grov uaktsomhet.

Lagmannsretten vurderte det prinsipielle i om barn i elleveårsalderen er erstatningsansvarlige. Flertallet besvarte det med ja. Mindretallet, den ene av de tre dommerne, viste til at 11-åringen tross alt bare var et barn, og at det hører til barns natur at de av og til glemmer seg og opptrer uten tanke for mulige følger. Denne lagdommeren mente at loven må forstås slik at det må aksepteres at barn av og til kan opptre tankeløst.