Derfor bør det både smelle og sprudle i 8. etasje i Stein Rokkans hus i Nygårdsgaten i dag, da det skal markeres at konverteringsprosjektet er fullført, 33 årsverk etter at det ble påbegynt i 1992, og med de samme medarbeiderne på plass som for elleve år siden.

— UB i Bergen er dermed det første universitetsbiblioteket i Norge som har gjort samlingene elektronisk tilgjengelig, stråler prosjektleder Jostein Helland Hauge, som fra starten har ledet den kulturrevolusjonen som nettopp er avsluttet på Haakon Sheteligs plass.

Heretter kan du sitte både i Skuteviken, i Sogndal og på Sardinia - og med noen tastetrykk få bekreftet at UB i Bergen sitter på godbiter som for eksempel «Biblisches Wörterbuch für das Christliche Volk», utkommet i Stuttgart 1856 eller «Sange for den norske bonde-stand», utgitt i Bergen 1795.

Hele UBs hovedkatalog tilbake fra 1892 er rett og slett gjort netttilgjengelig gjennom bibliotekbasen Bibsys.

Enten man er ute etter bergensk historie eller vitenskapelige skrifter, fra «Vise om den store ildebrand i Bergen 26.2. 1830» til «Stunde Mit Goethe», «Du mitt Nordmøre», Ecumenical Review i utvalg eller «Dølaminne» 1919-1923.

— Og dermed har vi fått en utrolig verdiøkning av samlingene, samstemmer Jostein Helland Hauge og avdelingsbibliotekar Anne B. Åsmul, som også har deltatt i prosjektet fra dag én i 1992. I tillegg til førstesekretær Kjell Erik Strømme og avdelingsbibliotekar Marit Blytt.

Stor nytteverdi

Den praktiske nytteverdi av konverteringen kan sammenfattes i ett ord: internett, med alt det innebærer av tilgjengelighet, søkemuligheter og rasjonalisering.

— Dessuten er det en del av et norsk og internasjonalt dugnadsarbeid og et bidrag til det norske digitale bibliotek, sier Helland Hauge om prosjektet som skal sluttmarkeres i dag.

Da skal professor Asbjørn Aarseth ved Nordisk institutt snakke om hva prosjektet betyr for brukerne.

Han vil sikkert takke for denne digitale gavepakken, slik Bibsys-direktør Roy Gundersen allerede har gjort det.

«På sett og vis flytter konverteringsprosjektet denne gullgruven ... fra en lokal sfære til en internasjonal», skriver han i et brev til UB i Bergen.

Prosjektlederen dytter honnøren videre til sine medarbeidere og sier at arbeidet gjennom alle elleve år har vært preget av en fantastisk entusiasme.

— Et detektivarbeid som har generert en voldsom sportsånd, kaller han det.

Litterære nøtter

Man kan tenke seg hvilke kortnøtter det har vært å knekke underveis. Med skuffevis med gamle kort av varierende kvalitet og ulik katalogiseringspraksis opp gjennom årene. I tillegg utydelige og uleselige kort - og varierende navneformer på personer og institusjoner.

Hva gjør for eksempel en stakkars bibliotekar når Kungl. Svenska vetenskapsakademien også kan hete Kongl. Swenska Vetenskaps Academien, Académie royal des sciences de Suede, Royal Swedish Academy of Sciences eller rett og slett bare Kungliga vetenskapsakademien. Blant mange andre muligheter.

Og hvordan konverterer man 150 år gamle bøker med islandske og latinske navn, danske dobbeltnavn, franske korporasjonsnavn og russiske Shostakovich'er som også kan være Sjostakovits, Sostakovich eller Schostakowitsch?

Prosjektgruppen fra Nygårdshøyden har funnet en løsning på det også.

Sjekk bare selv, på nettadressen: www.ub.uib.no.

KULTURSKATTEN: Avdelingsbibliotekar Anne Bjørkum Åsmul (t.v.) og førstesekretær Bjørg Abrahamsen blant Universitetsbibliotekets kilometerlange bokskatt. Nå er alle kortopplysninger om bøkene konvertert til data.<p/>FOTO: KNUT STRAND