Mannen skal ha holdt 108 kilometer i timen, mens fartsgrensen i området er 50 kilometer i timen.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at råkjøringen foregikk med en passasjer på sykkelen, og at veien mannen kjørte på delvis var smal og svingete.