— Vi har hele tiden fokus på å redusere bomturer, men har ikke funnet løsningen ennå, sier Ann-Mari Høiland, sjef ved avdeling for pasientreiser i Helse Bergen.

Helse Bergen, som omfatter om lag halvparten av Helse Vest, hadde i fjor 4928 bomturer. Andelen utgjør mellom 1,7 og 1,8 prosent av alle pasientreisene – og den har ligget ganske konstant i flere år.

En kartlegging Helse Bergen har foretatt, viser at i om lag halvparten av bomturene ligger feilen hos pasienten. Timen passet ikke, men ble ikke avbestilt. Eller rett og slett glemt. I de øvrige tilfellene ligger feilen hos andre, det vil si taxiselskapet, sykehuset eller andre behandlere.

Millionutgift

Bomturene kostet Helse Bergen ca. 900.000 kroner i fjor. Da er bare kjøreutgiftene telt opp – ikke utgiftene til å administrere bomturene.

Høiland forteller at avdelingen en stund forsøkte systematisk å ringe alle pasienter som skulle til fysioterapi der bestillingen var gjort mer enn to uker i forkant. Alle disse ble oppringt og bedt om å varsle hvis transporten av en eller annen grunn falt bort.

— Vi gjorde en telling før og etter telefonkampanjen, forteller Høiland. - Den viste seg ikke å ha særlig effekt.

- Samarbeider tett

— Hva kan dere da gjøre for å redusere antallet bomturer?

— Vi samarbeider tett med taxiselskapene som kjører for oss. Ingen pasientreise blir klassifisert som bomtur før alle muligheter er prøvd. Pasienten blir ringt opp, og vi ber sjåføren sjekke adressen nøye eller lete på venterommet. Dette med bomturer er et problem i hele landet. Vi vet samtidig at mange pasienter ikke møter til timene sine, og dette henger jo nøye sammen, sier Høiland.

Helse Bergen og de andre helseforetakene organiserer pasientreiser for alle som trenger tilrettelagt transport til sykehus. I praksis vil det si taxi eller helsebuss. Det er behandlerne som bestiller turene. Ved første gangs besøk er det ofte fastlegen, senere er det behandlerne ved sykehuset som rekvirerer. Totalt var det 273.778 pasientreiser i Helse Bergen i 2012.