– Hun og gruppen hennes har et kjempeviktig prosjekt med base på Nygård skole. Det har vi ønsket å støtte, sier André Nerheim, politisk rådgiver i Arbeiderpartiets bystyregruppe.

Han ble kjent med Saeeds arbeid første gang på et møte i en ungdomsklubb, og oppfordret henne til å legge prosjektet sitt frem for byens politikere.

Det gjorde hun, og i desember ble det vedtatt at hun og medarbeiderne hennes i Somalisk ungdomsforening i Bergen får 100.000 til å drive informasjonsarbeid.

– Ingen vil si at de driver med omskjæring. Derfor er det veldig viktig at noen gjør et slikt arbeid som Hodan Saeed, og vi ønsker at tilskuddet skal viderføres fra år til år til år, sier Nerheim.

Saeed skal begynne arbeidet til høsten, og planen er blant annet å lage brosjyrer på ulike språk, holde foredrag på skoler og prøve å få til møter mellom de unge og foreldregenerasjonen.

Hun er veldig glad for pengene, og dessuten glad for at noen nå har gitt politiet en konkret liste med navn over folk som skal drive med omskjøring.

– Det er flott at noen kan påpeke konkret det som skjer. Det er veldig vanskelig å komme inn i dette miljøet. De fleste sier at de synes omskjæring er fælt, sier Saeed.

Hun får også veldig støtte til sitt opplegg blant annet av helsebyråd Trude Drevland.

– Det er veldig modig av henne å stå frem slik hun har gjort i denne saken. Hun gjorde dypt inntrykk på oss da hun la frem denne saken, sier Drevland.

Hun legger stor vekt på kjønnslemlesting og tvangsekteskap i en kommunal plan med fokus på å forebygge vold mot kvinner og barn.

– Jeg ønsker blant annet å komme i direkte kontakt med byens imamer. Det jobber jeg med å få til, sier Drevland.