KRISTINE HOLMELID

Erstatningsutvalget for barnehjemssaker har tilbudt ham 100.000 kroner i erstatning. Men Gjerde mener det er for lite.

— Vi levde i frykt som barn, og den frykten er der ennå. Jeg lever med minnene om barnehjemmet hver dag. Jeg orket ikke være i jobb og ble uføretrygdet, sier Ronald Gjerde (57).

— Jeg har egentlig ikke råd til å si nei til pengene, men mener det er for lite for en ødelagt barndom og et ødelagt voksenliv, sier Gjerde.

Ulik pris, liknende overgrep

Ronald Gjerde tilbrakte ti år av barndommen og ungdommen på institusjon. Som femåring ble han plassert på barnehjem fordi moren ikke kunne ta seg av ham. Som syvåring kom han til barnehjemmet «Morgensol», og ble der i seks år. Senere var han tre år på ungdomshjem.

På barnehjemmet ble han misbrukt og mishandlet. Mye har han fortrengt, andre opplevelser plager ham fremdeles, igjen og igjen.

En jente som var på «Morgensol» i ni måneder i samme periode fikk 100.000 kroner i erstatning. Gjerde var der i seks år. Randveig Noren Risberg var selv på «Morgensol» som barn, og reagerer på at erstatningsutbetalingene er så forskjellige. Selv har hun mottatt 725.000 kroner som en økonomisk kompensasjon for trakassering og overgrep de seks og et halvt årene på barnehjemmet.

— Ronald Gjerde bodde på samme barnehjem som meg, og ble utsatt for de samme hendelsene og overgrepene som jeg, sier Risberg.

Begge er i dag hundre prosent uføre.

Flere gutter på Garnes guttehjem har fått større beløp for kortere tid på institusjonen. Vel 11 millioner kroner er til nå utbetalt i erstatninger til beboere ved barnehjem i Bergen i perioden 1954 til 1980. Beløpene varierer fra 50.000 til 650.000 kroner.

Pressgruppe

— Alle barnehjemsbarn fortjener de pengene de har fått, for ingen penger kan erstatte én dag av et ødelagt liv. Men jeg stiller spørsmål ved hvordan granskningsutvalget bestemmer hvem som skal ha hvor mye, sier Randveig Noren Risberg.

Hun har startet en pressgruppe som skal samle inn informasjon om barnehjemsbarn i Bergen og avdekke overgrep.

— Granskningsutvalget har presisert at erstatningsutbetalingen skal ta hensyn til dem som kom særlig dårlig ut i ettertid, sier Risberg, og mener Gjerde er en av disse.

Kan se på saken igjen

Ronald Gjerde var i møte med granskningsutvalget i mange timer, og syns det var en tøff opplevelse.

— Jeg var nervøs og tok piller for å våge å gå dit. Jeg følte at de presset meg for å fortelle detaljer, men jeg fikk jernteppe og husket ikke alt, sier han.

26. august skal erstatningsutvalget ha nytt møte, og Gjerde har fått beskjed om at de kan se på saken igjen dersom han har nye momenter.

Leder for erstatningsutvalget, Bjørn Lillebergen, kan ikke kommentere den enkelte saken og uttaler seg på generelt grunnlag. I vilkårene for å motta erstatning heter det at utvalget særlig skal vektlegge om søkeren er kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre som hadde opphold på barnehjem på samme tid, og om Bergen kommune kan bebreides i saken.

— Ifølge vedtektene skal erstatningsutvalget fastsette erstatningsbeløpet basert på en skjønnsmessig vurdering. Ved skjønnsutøvelsen vil det sentrale være hva søkerne har vært utsatt for og hvilke konsekvenser dette har fått. Innbyrdes rettferdighet mellom søkerne står også sentralt, sier Bjørn Lillebergen.

— Vi legger ned et betydelig arbeid i sakene, og er opptatt av at alle skal få den erstatningen de har krav på. Det er et stort ansvar, som vi tar alvorlig, sier Bjørn Lillebergen.

ULIKE UTBETALINGER: Randveig Noren Risberg har fått 725.000 kroner i erstatning, Ronald Gjerde 100.000 for liknende overgrep ved «Morgensol». I dag er begge uføre. De reagerer på at utbetalingene er så ulike. <p/>FOTO: ARNE NILSEN