I alt 30,1 millioner passasjerer reiste til og fra de norske flyplassene i fjor, viser årsstatistikken fra Avinor. Det er en økning på 1,4 prosent. En oversikt fra Oslo lufthavn viser også at Bergen — Oslo var landets mest trafikkerte flyrute i fjor med vel 1,3 millioner passasjerer.

Flesland hadde i overkant av 3,8 millioner passasjerer i fjor. Det er temmelig nøyaktig 100.000 flere reisende enn året før. Det betyr at Flesland står for vel 11 prosent av hele den samlede norske rutetrafikken med fly, og at Bergen - Oslo er landets desidert mest trafikkerte flyrute sammen med Oslo - Trondheim.

Terminal- og markedssjef Alf Sognefest på Flesland tror at nedgangen i flytrafikken etter terrorhandlingene i USA 11. september 2001, nå har stoppet opp for godt. Han regner med at veksten vil fortsette i år.

Nye ruter - billigere å fly

Nesten hele trafikkveksten har skjedd i utenlands- og chartertrafikken. Men også på innenlandsrutene har man sett en økende tendens i siste del av året. Totalt endte året med vel 1,2 prosents økning på innenlandsflyene, og vel to prosent i utenlandstrafikken. Dette er flyplassledelsen fornøyd med.

— At vi ser en pen vekst i utenlandstrafikken skyldes i stor grad nye flyruter og billigere billetter. Også i år venter vi flere tilbud, samtidig som billettprisene ser ut til bare å gå nedover. Vi forventer også en pen vekst i chartertrafikken i 2004, ikke minst på grunn av at vi allerede nå vet om en rekke nye charterruter i sommer, blant annet fra England.

Nest størst

Ifølge Avinors statistikker har Flesland befestet sin stilling som landets nest største flyplass regnet i passasjertall. Men spranget opp til Gardermoens 13,6 millioner reisende er formidabelt. Værnes ved Trondheim har passert Sola ved Stavanger i kampen om den tredje «pallplasseringen» i norsk luftfart. Selv om Værnes har hatt større trafikkvekst enn Flesland siste år, er det fremdeles langt igjen før Fleslands posisjon som størst utenom Gardermoen, er truet. Værnes har blant annet minimalt med utenlandstrafikk, og hadde i tillegg 300.000 færre innenrikspassasjerer enn Flesland, viser statistikkene.