— Brannen skyldes trolig en jordfeil. Vi kunne ikke sette strømmen på igjen før brannen var slukket, sier ingeniør Bjørn Smedstad i BKK til bt.no.

— Vi har fått meldinger om noen personer som ble sittende fast i heiser, men ellers har ikke strømbruddet ført til noen større problemer.

Strømmen var borte mellom kl. 21.10 og 22.05.