For sin satsing på barn og ungdom fikk NMK Bergen Trial tildelt 10.000 av Sparebanken Vests almennyttige fond, Visjonvest.

Det betyr at vi kan satse enda mer på rekruttering og trening.

Les mer her.

Arve Asheim