— «Beinveien» har hatt en økning på rundt 7000 passasjerer i september, men bussene har en nedgang på 17.000. Det er med andre ord 10.000 færre som har reist kollektivt i september i år sammenliknet med samme måned i fjor, sier Aadland.

Ifølge Askøyværingen kommer kollektivnedgangen etter at Fylkesutvalget i juni bestemte at direktebussene mellom Askøy og Bergen skulle innstilles mellom klokken 9 og 13, for å «tvinge» passasjerer over på «Beinveien», HSD Sjø sin hurtigbåt som går mellom Kleppestø og Nøstet. Ruteendringen trådde i kraft 18. august i år.

- Plass til begge

Nedgangen i antall busspassasjerer til og fra Askøy var på fire prosent i september. Til sammenlikning økte passasjertallet for de andre kommunene vest for Bergen med rundt fem prosent i samme periode.

— Det er klart nedgangen på Askøy betyr reduserte inntekter for oss, selv om vi sparer penger på at vi ikke kjører mellom klokken 9 og 13, sier Aadland.

12. november skal fylkespolitikerne ha et møte, der kollektivtilbudet på Askøy i tiden fremover skal diskuteres. Aadland håper og tror at et fullverdig busstilbud vil være på beina igjen over nyttår.

— Jeg tror vi får begynne å kjøre igjen, også på formiddagen. Men det er nok grunn til å tro at noen av dem som nå har begynt å benytte «Beinveien» vil være trofast mot båten, også når de har mulighet til å ta buss. Jeg tror det er liv laga både for buss og båt til og fra Askøy, sier Aadland.

Ikke mer privatbilisme

Da det politiske vedtaket om å redusere busstilbudet ble fattet, gikk HSD Buss ut og advarte mot at det kunne føre til at flere valgte å kjøre egen bil inn til byen. Dette har imidlertid ikke vist seg å stemme. Askøybrua har ikke opplevd større oppgang enn forventet i september.

— Vi har hatt en trafikkøkning på rundt syv prosent i september i år i forhold til samme tid i fjor. Vanligvis er økningen på fem-seks prosent, sier daglig leder for Askøybrua, Kjell Ove Helland.

Dette kan tyde på at askøyværingene gjør sine ærend på egen øy. Men heller ikke Kleppestø senter har hatt noen merkbar økning.

— Vi har hatt en økning på litt under fem prosent i september i år i forhold til samme tid i fjor, men jeg tror ikke det er kollektivtilbudet som har æren. Rentenedgangen har nok større betydning for omsetningen, sier markedskoordinator Janicke Hansen.