Bjørg Steen og familien hennes har gått ut og inn av Haukeland Universitetssykehus i over to uker. Mannen ligger på kirurgisk avdeling etter en operasjon og familien ønsker være hos han mest mulig. Flere familiemedlemmer har byttet på å besøke han.

— Vi vil jo gjerne være til stede hos dem man er glad i. Ikke minst vise omtanke og kjærlighet for dem som ligger der, sier Bjørg Steen.

Jeg synes det er uetisk å ta så mye betalt.

Anne Steen, datter

Stiv pris

Så langt har hele familien brukt mange tusen kroner på parkering. Haukeland Universitetssykehus er kjent for sine stive parkeringspriser. I dag koster det 30 kroner pr. time og 210 kroner pr. døgn.

— Jeg synes det er uetisk å ta så mye betalt. Det er rett og slett skremmende dyrt. Ved at vi besøker vår far over lengre tid, avlaster vi også de som jobber på sykehuset, sier datteren Anne Steen.

Datteren og moren forteller at de ofte kommer på besøk to ganger om dagen. For hver gang må de trekke en ny parkeringsbillett.

— Man bli jo litt irritert. Hvorfor må det være så dyrt å parkere på et sykehus, spør Bjørg Steen.

Hun sier hun har møtt flere på sykehuset som reagerer på de stive prisene.

— Jeg synes absolutt man må gjøre noe med det og komme med løsninger for pårørende som har familiemedlemmer på sykehuset over tid, sier hun.

Min mor sier at jeg må gå fordi jeg bruker så mye penger på parkering.

Heidi Beate, datter

Avslag på klage

Tirsdag fortalte Kari Riis, avdelingssjef for Hospitaldrift til bt.no at av de ca. 1500 betalende bilene som parkerer på Haukelandsområdet i ukedagene, er det veldig få som klager på prisene. Men en som har forsøkt å klage er Heidi Beate, som ikke ønsker sitt fulle navn på trykk.

Moren har hatt vært på Haukeland Universitetssykehus store deler av høsten i fjor og siden begynnelsen av april i år.

— Jeg har i alle fall brukt 10.000 kroner på parkering i løpet av den tiden min mor har vært på sykehuset, sier Heidi Beate.

Heidi Beate klaget på prisen til Haukeland sykehus i november i fjor, men fikk avslag. I brevet står det blant annet: « ... at prisnivået er satt slik at inntektene de får fra parkeringen er tilstrekkelig for å dekke utgiftene forbundet med driften av parkeringstilbudet, Dette gjøres for å unngå en subsidiering av parkeringstilbudet fra andre deler av sykehusets budsjett». Helse Vest RHF viser også til at det er svært gode ordninger for kollektivtransport til å fra sykehuset.

— Min mor er alvorlig syk og er det fremdeles. Jeg har ikke hatt overskudd til å ta opp kampen. Jeg har mer enn nok med å tenke på min mor, sier hun

Belastning for moren

Heidi Beate bruker hele lønnen sin på parkering, etter at regningene er betalt. I tillegg må hun få hjelp av familien for å få råd til å besøke moren sin.

— Vi vet ikke hvor lenge min mor har igjen og vi er nødt til å ha noen der, sier hun.

Den dyre parkeringen er også blitt en belastning for moren.

— Min mor sier at jeg må gå fordi jeg bruker så mye penger på parkering. Det blir galt når den stive prisen også blir en ekstra belastning for den som ligger på sykehuset, sier Heidi Beate.

— Jeg synes det er horribelt at det skal være så dyrt for pårørende å besøke sine nærmeste.

Stor forståelse

Avdelingssjef for Hospitaldrift ved Haukeland Universitetssykehus, Kari Riis, har stor forståelse for at dette er vanskelig for de pårørende og at det kan være en ekstra belastning i en vanskelig tid.

— Det er dessverre ikke noe i det gjeldende regelverket som sier at pårørende har krav på å få dekket parkeringsutgifter, sier Kari Riis og fortsetter.

— Helse Bergen har ikke noe budsjett for å dekke pårørendes parkeringsutgifter. Dersom vi skulle gjøre det, ville det betydd mindre penger til andre aktiviteter på sykehuset, sier hun.

Hva synes du om parkeringsprisene? Diskuter saken i kommentarfeltet under.