— Det finnes knapt en skatt i Norge som er mer urettferdig enn eiendomsskatten, sier finansbyråd Trond Tystad.

Mange har sluppet unna

To forhold ønsker byrådet å endre med sitt forslag. Det ene er å utvide området for innkreving av eiendomsskatt. Det andre er å endre takseringen slik at denne totalt sett blir mer rettferdig.

I dag slipper 10.000 bergenske husstander unna eiendomsskatt.

— Det er et paradoks at de som i dag er unntatt eiendomsskatt gjennomgående har langt høyere inntekter og dermed større skatteevne enn de som må betale slik skatt, sier Tystad.

Det henger sammen med at det ikke er krevd eiendomsskatt i mange av de meste attraktive villaområdene i utkanten av Fana, Ytrebygda og Åsane. Men en dom i Høyesterett i 2001 gir grunnlag for å skattlegge eiendommer i disse områdene.

En viktig endring i rettspraksis er at bydelssentrene også regnes som sentrum, mens det før bare var selve bysentrum som fikk den betegnelsen. Avstanden til sentrum er et viktig kriterium for å slippe eiendomsskatt, men det er ikke mange områder i Bergen som har mer enn ti kilometers avstand til et bydelssenter.

I det nye forslaget er det derfor kun en sone fra indre del av Sørfjorden i Arna bydel og til Fanafjellet i Fana bydel som fortsatt slipper unna eiendomsskatt.

Billigskatt i sentrum

Minst like viktig for byrådet er en retaksering av alle de 60.000 eiendommene som i dag betaler eiendomsskatt. Denne retakseringen vil i hovedtrekk føre til at folk som eier hus og leiligheter i sentrum vil måtte betale vesentlig mer eiendomsskatt enn det de gjør i dag. Årsaken er at takstene er tatt opp i 1983 og 1984, og har dermed ikke fanget opp den enorme verdistigningen som har vært - særlig for eiendommer i sentrum - de siste 20 årene.

— Det er ikke uvanlig med takster som ligger på en tidel av den reelle verdien av boligen, sier Tystad.

Det betyr at eiendommer i sentrum som både er større og langt mer verdifulle enn eiendommer utenfor sentrum, likevel har lavere takst og dermed lavere eiendomsskatt.

Retakseringen betyr ikke at beboere i sentrum med svært lave takster behøver å frykte en tidobling av eiendomsskatten. Men for mange kan det bli snakk om en dobling eller mer.

— Noen må forberede seg på at de har en unaturlig lav eiendomsskatt, sier Tystad.

Tystad får svi

Selv bor han i et hus i Blekeveien og regner med en kraftig økning. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen bor på Hjellestad, og vil med dette forslaget få eiendomsskatt for første gang.

— Vi er begge i en situasjon der det blir mer skatt å betale.

Tystad har merket seg at Høyres ordførerkandidat, Herman Friele, har sagt at det ikke er aktuell politikk å fjerne eiendomsskatten i overskuelig fremtid. Det har ikke kommunen råd til, etter hans mening.

— Jeg håper Høyre er innstilt på å gjøre eiendomsskatten mer rettferdig. Slik jeg ser det, har vi bare to muligheter. Enten må vi oppdatere og utvikle eiendomsskatten, eller så må vi avvikle den. Dagens ordning er gjennomført urettferdig. Selv mener jeg kommunen ikke har råd til å avvikle eiendomsskatten.

Selv om byrådet ikke får støtte fra Høyre, Frp og Pensjonistpartiet er det i dagens bystyre ganske sikkert flertall for byrådets forslag.

Dersom bystyret følger byrådets forslag kan arbeidet med retaksering starte allerede i år. Det blir et svært omfattende arbeide som vil gjelde over 60.000 eiendommer. De nye takstene vil kunne gjøres gjeldende fra 2006.

I Møterom på TVHordaland klokken 18.30 i kveld møtes Trond Tystad og Monica Mæland til debatt om eiendomsskatten.

MER SKATT: Finansbyråd Trond Tystad bor i et hus i Blekeveien i Fjellsiden og må regne med en kraftig økning i eiendomsskatten.
Foto: Ørjan Deisz