Nærmere 15.000 elever tar hver dag buss til barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen. De aller fleste av disse bor innenfor konsesjonsområdet til Gaia, som fra i morgen av kan bli rammet av streik.

Ikke pålegg

— Vi kan ikke pålegge elever å komme på skolen dersom det blir streik, sier opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld i Hordaland fylkeskommune. Men er snar med å legge til:

— Vi håper elevene tar seg frem som best de kan. Vi kommer jo ikke til å stenge noen skoler på grunn av streiken.

— Betyr det at elevene får gyldig fravær dersom de kommer for sent, eller ikke kommer i det hele tatt?

— Dette er en klassisk force majeure, så langt det begrepet lar seg tolke. Elevene vil få gyldig fravær innenfor rimelighetens grenser, sier Fjeld.

Innenfor Gaias konsesjonsområde bor det 4500 elever på videregående skole som har mer enn seks kilometers avstand til skolen. I tillegg til disse tar flere tusen elever med kortere avstand enn seks kilometer buss til skolen.

Glisne klasserom

I ungdomsskolene og grunnskolene i Bergen får ca. 4200 elever gratis skoleskyss. Av disse går rundt 800 elever på skoler som får busstilbud fra HSD.

— Det er ikke aktuelt for Bergen kommune å sette i gang et eget tilbud for disse elevene. Det ville være streikebryteri, sier byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit.

I byrådsavdelingen forbereder man seg på at det kan bli glissent i klasserommene, særlig i ungdomsskolene i Bergen.

— Vi kommer ikke til å føre fravær på elever som ikke kommer seg til skolen på grunn av busstreik, sier Tveit.

— Har de fri?

— Nei, de har ikke fri. Vi oppfordrer foreldre til å være behjelpelig med å sette elevene i gang med skolearbeid hjemme.

— Men bør ikke de foreldrene som har anledning til det, kjøre barna til og fra skolen?

— Vi vet fra tidligere streiker at mange foreldre vil forsøke å kjøre elevene sine til skolen. For å unngå trafikkaos rundt skolene vil vi oppfordre foreldre om å slippe eldre elever ut et stykke fra skolen, slik at vi begrenser biltrafikken. Vi ønsker jo ikke at det skal oppstå kaos og trafikkfarlige situasjoner, sier Tveit.