En sesong med piggdekkavgift fikk være nok, mente Fremskrittspartiet. Partiet fikk i fjor byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre med på å droppe avgiften, og det uten å ane hvordan den ville slå ut.

— Vi har vært nødt til å forholde oss til et flertall i bystyret, men dette var ikke mitt primære ønske, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen. Hun skulle gjerne beholdt gebyret.

Suksessgebyr

Nå foreligger kommunens egen rapport om første sesong med piggdekkgebyr, og den konkluderer med at ordningen har vært en suksess.

Hver fjerde bilist som vinteren 2005/2006 kjørte med piggdekk, pigget av sist vinter. Det betyr 10.000 flere piggfrie biler i Bergen, noe som har stor betydning for luftkvaliteten i byen.

Kommunens egen rapport peker på at støvet som virvles opp langs veiene i all hovedsak skyldes piggdekkbruk. Støvet trekkes ned i lungene og fører til luftveisinfeksjoner.

«Det vil derfor være en helsegevinst at andelen av biler med piggfrie dekk er høy og økes.» heter det i rapporten.

I 2006 var det 35 dager med konsentrasjoner av svevstøv over de grenseverdiene myndighetene har satt. Og 2006 var et gunstig år hva svevestøv angår. Det regnet svært mye hele høstsesongen.

Piggfri helsegevinst

Kommunens rapport konkluderer med at en piggfri andel på 90-95 prosent alene «vil bidra til at nasjonale mål for svevestøv innfris i enkelt byområder og dermed også grenseverdiene.»

Sjansen for å nå en piggfri andel på 90-95 prosent kan synes heller liten dersom piggdekkgebyret fjernes. Oslo kommune fjernet gebyret i 2001, men måtte gjeninnføre det i 2004, for da hadde prosentandelen med piggfri kjøring gått ned fra 79 til 64 prosent. Og Oslo er styret av et byråd av Høyre og Frp.

Lisbeth Iversen sier Bergen er for alle. Hun lover en rekke tiltak for å få ned luftforurensningen i Bergen når hun før sommeren legger frem byrådets klimaplan og plan for redusert luftforurensning.

Vegdirektoratet avgjør

— Men du foreslår ikke piggdekkforbud, som din egen administrasjon mener er et svært virksomt virkemiddel?

— Dette vedtaket må kanskje revurderes dersom det blir mer kjøring med piggdekk.

Frps Liv Røssland tror mer på gulrot enn pisk for å få bilistene til å pigge av.

— Vi skal fortsette med panteordningen for piggdekk for dem som skifter til piggfritt. Dessuten skal vintervedlikeholdet styrkes. Da kan vi holde en piggfri andel på 80 prosent.

— Hva tilsier at bergenske bilister skal opptre annerledes enn bilister i Oslo når piggdekkgebyret fjernes?

— Vi håper at det ikke vil skje i Bergen med de tiltakene vi har innført.

  • På dager med høy luftforurensning oppfordres barn, eldre og astmatikere til å holdes seg innendørs. Er ikke byen for alle?

— Byen bør absolutt være for alle. Det er ikke sånn at piggdekkene alene er skyld i alt svevestøv. Bilen er lett å skylde på, men det blir for enkelt.

Rapporten om piggdekkgebyrene skal behandles av bystyret før sommerferien. For å oppheve gebyret, må kommunen søke godkjenning hos Vegdirektoratet.

DEKKSKIFT: Bergensere skiftet fra piggdekk til piggfritt i fjor høst, noe Mats Erik Mikkelsen hos Dekkmann fikk erfare.
Sævig, Rune