EIRIK DAMSGAARDeirik.damsgaard@bt.no

Hensikten er å få flest mulig i arbeid.

— I løpet av ettersommeren vil nærmere 1000 personer få brev i posten, og bli invitert til informasjonsmøte, sier prosjektleder ved Fylkestrygdekontoret i Hordaland, Jan Tore Hagen.

— Muligheten på arbeidsmarkedet er bedre nå enn tidligere. Å få flest mulig i arbeid er et pluss både for arbeidsmarkedet og den enkelte, sier han.

5000 saksmapper Trygdedirektør Dagfinn Høybråten har satt i gang den landsomfattende aksjonen, etter sjokktall som viser at hver tiende voksne innbygger i Norge er ufør.

Rikstrygdeverket har plukket ut 4800 mottakere mellom 18 og 50 år i Hordaland. Trygdekontorer rundt omkring i fylket gjennomgår nå de nærmere 5000 saksmappene med lys og lykte, for å finne nye arbeidstakere. Enkelte diagnoser blir automatisk utelatt.

— Vi har fått en formening om at 20 til 30 prosent kan være aktuelle. De ønsker vi å snakke med, og informere om mulighetene for å komme tilbake i jobb, eller øke arbeidsinnsatsen, sier Hagen.

Tre grupper får brev Det er spesielt tre grupper av uføretrygdede som nå er i søkelyset, og skal oppfordres til å jobbe mer:

  • De som allerede er i arbeid, og samtidig hever noe uførepensjon. * De som benytter seg av retten til å tjene opptil ca. 50.000 kroner i såkalt friinntekt, uten at uføregraden forandres.* De som har gått tilbake til uførhet etter kortere tidsrom i arbeidslivet, uten at det er foretatt ny saksbehandling.

Åpent for alle Uføre som tar imot tilbudet om jobbhjelp, skal få tilbud om individuell veiledning, og bli satt i kontakt med Aetat. Der kan de få hjelp til utdanning, omskolering eller tilbud om yrkesrettet attføring.

— Det må presiseres at vi ikke kan direkte tilby arbeid, men hjelp til å kvalifisere seg. Og dette gjelder ikke bare gruppen som får brev.

Dette er åpent for alle uføretrygdede, sier prosjektleder Hagen.

Han sier det er umulig å anslå hvor mange nye årsverk Trygdeetaten skaffer gjennom prosjektet.