– Men det behøver ikke å bety at vi ser for oss over tusen døde sjøfugl. Det er veldig stor variasjon mellom artene i hvilken grad de tåler slik forurensing, opplyser ornitolog Frode Falkenberg til NTB. Han er nestleder i bergensavdelingen av Norsk Ornitologisk Forening.

Arbeidet med å få i gang fuglevask og rehabilitering kom for alvor i gang onsdag, og det er opprettet flere vaskestasjoner.

Flere har uttrykt frykt for at eventuelle kreftfremkallende giftstoffer fra oljesølet kan ha spredd seg til fisk og skalldyr. Informasjonsrådgiver Pål Are Lilleheim i Kystverket sier til NTB at screeninganalyser viser at det verken er PCB, pesticider eller andre miljøgiftige stoffer i bunkersoljen fra «Server».

Rehabilitering Det er Mattilsynet og Direktoratet for naturforskning som har ansvaret for skadd vilt, og det er i samarbeid med disse at Kystverket har besluttet å tilrettelegge for rehabilitering av skadd fugl. Så langt er det observert i overkant av 400 oljeskadde fugler. Etter hvert som de lar seg fange, blir de sendt til vasking og rehabilitering.

– Vasking er viktig i denne sammenheng, og dette arbeidet tar vel en times tid. Å rehabilitere fuglene er imidlertid langt mer tidkrevende. Det gjelder blant annet å gi dem en stabil fysiologisk tilstand, sier Falkenberg.

Den strekningen på vestlandskysten der det de siste dager er konstatert flekkvis oljeforurensning, er 134 kilometer langt. I dette området er det mest av måker, ærfugl og havelle. Måkene finner mat både på land og sjø og er dermed mindre sårbar for forurensning, mens ærfugl og havelle er mer sårbar fordi de er avhengig av næring fra sjøen.

Bedre vær Værforholdene onsdag gjorde det lettere å drive oppryddingsarbeid både på land og sjø. Vel 130 personer, derav 40 på Fedje, jobbet langs strendene fra 16 steder på Fedje, i Gulen, på Askøy og i Austrheim. Det foregår ingen kontinuerlig innrapportering av hvor mye oljesøl som blir tatt opp, men inntil klokka 19 tirsdag var det tatt opp 135 tonn fra sjøen og vel 20 tonn fra land.

Det ble onsdag ikke rapportert om nytt oljesøl fra «Server» – verken fra framskipet som ligger i havna ved Ågotnes, eller akterskipet som ligger utenfor Fedje. Skipet er det siste døgn brutt slik ned at bare et par meter av masten og den ene bruvingen er synlig. I denne vrakdelen regnet man med at det var vel 100 tonn olje, men mye tyder på at denne oljen er blitt tynnet ut av den grove sjøen som har malt vraket mer og mer i stykker.

Til forskipet av «Server» som ligger ved Ågotnes kom det natt til onsdag og onsdag morgen mer utstyr for sikring og lensing av de vel 150 tonnene med olje som man fortsatt tror er om bord i forskipet. Denne vrakdelen representerer den største trusselen for mer oljeforurensning, inntil man har fått tømt tankene. I Kystverket er man usikker på om man klarer det allerede onsdag.

KNUT EGIL WANG