— Det er vanskelig å peke ut noe absolutt høydepunkt, for vi har en rekke spennende sesjoner som skal gjennomføres på to en halv dag. Det er svært stor bredde i programmet, sier leder for arrangementet, Guri Heftye. Hun er nytilsatt leder for Mediedagene. Fra før har hun lang erfaring fra ulike medier, blant annet som programleder i NRK og TV-selskapet Rubicon.

Toppmøte

– Vi tangerer fjorårets rekord da det var 970 påmeldte. Det kommer redaktører og journalister fra aviser, alle TV-kanalene er representert, det er folk fra TV-produksjonsselskapene og dokumentarfilmfolk, for å nevne noe, sier Heftye.

– Vi har 46 sesjoner med til sammen 90 foredragsholdere/debattledere. Et av høydepunktene blir nok toppmøtet mellom nordiske kringkastingssjefer. De skal diskutere framtidens TV. Både Eva Hamilton fra Sverige og Hans-Tore Bjerkaas i NRK er nyutnevnte mens Kenneth Plummer fra Danmark har sittet siden 2005. Vi har også invitert TV 2s nye sjef Alf Hildrum, men om han kommer avhenger av om han har tiltrådt.

Nord-Korea

Et spennende innslag i årets mediedager er rapport fra det lukkede Nord-Korea.

Den danske filmregissøren Mads Brügger tok med seg to korea-adopterte danske komikere og utga seg for å være en kommunistisk teaterregissør som skulle framføre et teaterstykke som samtidig skulle tas opp på film. Dette gjorde at han fikk innpass, og da den koreanske sensuren ikke forsto dansk ironi og humor slapp teamet ut igjen med råfilm som viser et enestående bilde av landet.

I Danmark har serien skapt diskusjon om arbeidsmetoden, og Brügger vil være til stede under en debatt etter at filmen er vist.

Advokater

Nordiske Mediedager lager hvert år en undersøkelse som danner utgangspunkt for diskusjoner. I år er forholdet mellom advokater og journalister blitt belyst, og undersøkelsen viser at de to yrkesgruppene ikke stoler altfor mye på hverandre.

Professor Frank Aarebrot skal fortelle om undersøkelsen, og i en debatt møtes framtredende representanter for de to yrkesgruppene. I en egen sesjon vil advokat Cato Schiøtz fortelle om hvor mediene tok feil.

Journalisten Bjørn Benkow vil fortelle hvorfor han fabrikkerte intervjuer med verdenskjendiser mens tidligere Memo-redaktør Kristine Moody for første gang vil gi sin versjon av det som skjedde i nyhetsmagasinet som ble lagt ned etter få måneder.

Bredde

Mediedagene åpnes onsdag av kulturminister Trond Giske. Etter åpningen skal Anne Grosvold lede en samtale med de avtroppende kringkastingssjefene Kåre Valebrokk og Johnny Bernander. De skal se tilbake på høydepunkter og nedturer i sine perioder.

Det blir noe for de fleste medier under dagene. Nye trender og ny teknologi står sentralt, regissører av både spillefilm, dokumentarfilm og reklamefilm vil fortelle om sine områder, fotografene har sine sesjoner og John Lynch fra BBC kommer for å fortelle om suksessen selskapet har hatt med det som kalles dokudrama. Et eksempel på dette er serien «Å vandre med dinosaurer».

Liv Ullmann kommer til mediedagene. Sammen med Anne Grosvold skal hun i en samtale ledet av Nina Owing forteller om hvordan det oppleves å være «Førstedame i media».

Som vanlig avsluttes mediedagene med Gullruten-showet fra Grieghallen. Gullruten er prisutdelingen for de beste TV-produksjonene det siste året.