Det bekrefter Inge Hobæk. Hun leder Stortingets billighetserstatningsutvalg som avgjør søknadene

Hobæk har registrert at mange av søkerne er utålmodige. Hun beklager den lange ventetiden.

— Vi behandler søknadene straks vi får dem på bordet. Men før søknaden kommer til oss skal de gjennomgå en faglig behandling enten i Barne- og familiedepartementet eller Utdanningsdepartementet. Det er denne behandlingen som tar tid. I øyeblikket er gjennomsnittlig ventetid to år, sier Hobæk.

Mange blir uføre

  • At det ble så mange søkere burde ikke komme som en bombe på de statlige myndighetene, sier Jan-Erik Taule, barnehjemsgutt fra Bergen. Han peker på at alle ansvarlige må ha visst at tusenvis av barn omfattes av ordningen. Han er ett av barnehjemsbarna i Bergen som venter på å få saken sin avgjort.

For Taule er det helt uforståelig at de statlige myndighetene ikke har sørget for å få ansatt tilstrekkelig med saksbehandlere til å ta seg av søknadsbunkene.

— Vi som bodde på barnehjem, får ikke lagt den vanskelige barndommen bak oss før vi har fått oppreisning fra staten. Personlig klarer jeg ventetiden. Men jeg kjenner mange rundt meg som sliter. De blir syke og uføre mens de venter, sier Taule.

Han peker på at det nå allerede er halvannet år siden Stortinget vedtok ordningen.

  • Ingen av oss som erstatningsordningen berører, hadde trodde det skulle ta så lang tid utbetalt oppgjøret, sier han.

En annen som er utålmodig, er Laila Dåvøy, stortingsrepresentant for Hordaland KrF.

— Dette er helt uakseptabelt, sier den tidligere barne- og familieministeren. Det var hun som tok saken til Stortinget som barne og familieminister.

Dåvøy får stadig spørsmål og henvendelser fra søkere som lurer på hvor søknadene deres befinner seg og hvor lang saksgangen vil bli.

— Dette må statsråden ordne opp i, sier hun.

Nå varsler hun at Kristelig Folkeparti skriftlig vil etterlyse tiltak skriftlig fra statsråd Karita Bekkemellom for kortet ventetiden.

Alle fra Bergen venter

Ennå er det ingen av barnehjemsbarna fra Bergen som har fått behandlet søknadene sine. Årsaken er at det har vært uklart hvorvidt barnehjemsbarna derfra fullt ut skulle omfattes av ordningen fordi de allerede var tilkjent erstatning fra Bergen kommune.

Leder en for billighetserstatningsutvalget opplyser at utvalget håper å få behandlet de første bergenssøknadene før nyttår. Utfallet av disse søknadene blir utslagsgivende for de andre søknadene fra Bergen.

I Likestillings og familiedepartementet får BT opplyst at i øyeblikket jobber inntil 16 saksbehandlere med saksforberedelsene til billighetserstatningsutvalget.

Målet er å få ned ventetiden til et år.