Det er både konsernets store olje— og gassvirksomhet og deres landbaserte elektro-installasjonvirksomhet som nå er til salgs i Norge. Det betyr at rundt 6200 av de 8500 ABB-ansatte i Norge snart vil få ny arbeidsgiver.

Av de 3400 som jobber i olje og gassvirksomheten (ABB Offshore Systems), finnes rundt 600 i Hordaland. Disse er først og fremst spredt på Sandsli, Fyllingsdalen og på Kollsnes.

Konjunkturer avgjør

— Har disse nå grunn til å frykte for sine arbeidsplasser?

— Om arbeidsplassene er trygge eller ei, har ikke så mye med logoen eller eieren å gjøre. Konjunktursvingningene fremover vil være langt viktigere. Og det beste ansatte i Hordaland kan gjøre for å prøve å sikre sine arbeidsplasser, er å fortsette å fokusere på oppgavene sine. Det er beste veien til lønnsomhet og dermed trygge arbeidsplasser, sier informasjonsdirektør i ABB i Norge, Halvor Molland. Han kommer for øvrig fra Masfjorden, men jobber ved hovedkontoret for det norske datterselskapet i Oslo.

Kjempeunderskudd

ABB konsernet hadde et underskudd bare for tredje kvartal i år på 1,4 milliarder kroner og sliter med en gjeld på 46 milliarder kroner. Verdien på selskapet er fra mars i 2000 redusert fra 265 milliarder svenske kroner til skarve 12 milliarder kroner.

For å kvitte seg med gjeld vil konsernet blant annet selge unna virksomheter i Norge som sysselsetter rundt 6200 personer. I så fall vil ABB i Norge sitte igjen med rundt 2000 ansatte.

Det ventes at hele salgsprosessen kan komme til å ta ett år for olje- og gassvirksomheten. Den landbaserte installasjonsvirksomheten ble lagt ut for salg allerede i april i år og vil derfor kunne finne nye eiere på et tidligere tidspunkt. Denne virksomheten finnes nokså spredt utover både i Hordaland og Sogn og Fjordane, som den gjør for resten av landet.

Røkke kjøper neppe

Konsernet har ikke klart å selge denne virksomheten samlet.

— Den vil nå bli solgt i deler og her nord vil man enten selge den nordiske virksomheten under ett, eller bare den norske delen, opplyser Molland.

Når det gjelder salget av olje- og gassvirksomheten har man ennå ikke bestemt seg for om man vil forsøke å selge denne samlet eller bitvis.

Få tror at Kjell Inge Røkke vil ha finansielle muskler til å kunne kjøpe særlig mye av denne virksomheten. Dessuten har ABB og Aker Kværner mye overlappende virksomhet og deres samlede kapasitet her til lands er allerede for stor. Særlig gjelder det på verftssiden. Mange tror derfor at det kan bli vanskelig å få en kjøper til også å ta med seg ABBs store offshoreverft i Haugesund med 1400 ansatte.

Virksomheten i Hordaland burde være atskillig enklere.

— Mye av det vi nå tar med oss og selger ute i verden innen vedlikehold offshore er konstruert og utviklet på Sandsli. Halvor Molland mener miljøet i Bergen har vist seg så dyktig at det vil fortsette å vokse og utvikle seg også under nye eiere.

Det var først og fremst tidligere konsernsjef Kjell Almskog som bygde opp denne virksomheten til å bli en suksess. Dette var også en viktig årsak til at han ble hentet til ABBs internasjonale konsernledelse i Zurich. Herfra gikk han videre til sjefsstolen i Kværner, som på ingen måte ble samme suksessen for han.