Kunnskapsdepartementet har fordelt midler til bygging av studentboliger for 2010. Innenfor rammen av 227,9 millioner kroner gis det tilsagn om tilskudd tilsvarende 983 hybelenheter.

Bergen får 100 av disse enhetene, og får dermed nest størst bevilgning, sammen med Kristiansand. Oslo får som vanlig overlegent flest, med totalt 282 enheter.

— Tilgang på rimelige boliger er viktig for studentenes økonomi. Med årets tildeling viderefører vi storsatsing på studentboligbygging og understreker regjeringens politikk om at alle skal ha en reell lik rett til utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

Men selv om Bergen får tildelt midler til 100 nye boliger, er disse pengene i stor grad fordelt allerede.

Studentsamskipnaden i Bergen bygger nå nye studentboliger på Fantoft, og har i tillegg satt i gang riving for studentbyen i Møllendal, som vil inneholde mellom 500 og 700 boligenheter. Pengene fra regjeringen vil gå inn i dette prosjektet.

Øystein Fimland, leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, er svært skuffet over tildelingen til Bergen.

— I høst stod 1000 studenter i boligkø ved studiestart i Bergen, og leieprisene steg i 2009 med 6,2 prosent. Det er på tide at Kunnskapsdepartementet gir studentene et sted å bo vi har råd til, sier Fimland.

Si din mening om saken her.