Mottaket for oljeskadet sjøfugl etter forliset til «Rocknes», er nå i full drift i industriområdet på Horsøy på Askøy. Rundt 50 frivillige personer fra inn— og utland er engasjert i det vitenskapelig baserte prosjektet «aksjon rein fugl». I løpet av gårsdagen hadde aksjonen tatt hånd om 100 fugl.

Biologen Arnold Håland er leder for mottaket. Han forteller til Bergens Tidende at det internasjonale teamet fra International Fund for Animal Welfare (IFAW) teller 11 personer fra 7 land. Frivillige fra bergensområdet deltar også i arbeidet med å fange, stelle og fõre fuglene.

— Tre team reiser rundt i innleide småbåter for å fange oljeskadet sjøfugl på askøysiden av Hjeltefjorden, forteller Håland. Fuglene blir plassert i hunde- og kattebur og fraktet til kaien på Horsøy industriområde, sier han.

Veterinær-kontroll

— Det første som skjer med fuglene etter at de er kommet til mottaket, er at de blir kontrollert av en veterinær. Siden svært mange av fuglene er nedkjølt, er prioritet nr. 1 å få varme i dem, og å få dem roet ned. Etter at de er kommet til hektene, blir de vasket av folk som har lang erfaring med dette. Fuglene blir påsatt fotringer med nummer, og alle data fra prosessen blir journalført, sier Håland.

Vitenskapelig basert

— Alt som skjer med sjøfuglene er vitenskapelig basert. Tidligere erfaringer viser at oljeskadet sjøfugl dør dersom de ikke blir tatt hånd om av fagfolk. Kommer det inn fugler som er for skadet til å kunne bli reddet, blir de avlivet. I «aksjon rein fugl» deltar to veterinærer fra IFAW og veterinær Nils Reither fra Bergen, sier han.

— Men mange er kritiske til å vaske fuglene?

— Ja, det er fremkommet kritikk mot det vi gjør. Når aksjonen er over, skal vi stille opp i alle fora og forsvare det vi gjør på vitenskapelig grunnlag. Vi står for det vi gjør, sier Håland.

Vil endre politikken

— Noen stusser også over at det satses så mye på å redde fugler?

— Ja, men da må jeg få minne om at sjøfuglene er viktige elementer i kystmiljøet, og en del av identiteten til kystbefolkningen. Vi har en nasjonal og internasjonal forpliktelse til å ta vare på det biologiske mangfoldet i naturen. Vi tror vi kan være med på å snu den norske politikken på dette området, sier han.

Frivillig innsats

— Koster aksjonen mye?

— De 11 fra IFAW betaler alt selv, inkludert reise, opphold, innleiing av båtene til fangst av fuglene og mye utstyr. Vi andre jobber frivillig. Men jeg legger ikke skjul på at vi svært gjerne tar imot pengebidrag for å dekke utgifter. Aksjonen har behov for et budsjett på rundt 200.000 til 250.000 kroner, forteller Håland.

Han sier at fanging av fugler trolig blir trappet ned i løpet av neste uke fordi kapasiteten på å ta vare på fuglene da er sprengt.

REN FUGL: Jay Holcomb fra USA til høyre og Garry Ward fra New Zealand er kommet til Askøy for å vaske fugl. FOTO: HELGE SUNDE