Kommunen vil legge ned Liakroken før skoleåret 2004/05, og få alt under ett tak. Det sparer de anslagsvis 600.000 kroner på første året. Foreldre, ledelse og ansatte er misfornøyde med forslaget. Liakroken er en grendaskole i Åsane som ligger trykt inn mellom et stort antall lavblokker.

Arbeidsgruppen viser til at elevtallet på skolene Haukedalen/Skinstø, Ulsetskogen, Li og Flaktveit forventes å bli betydelig lavere enn i dag. Det vil være mulig å gjennomføre endringer om relativt få år. Gruppen foreslår å utgreie strukturen nærmere, men vil allerede fra høsten 2004 legge ned Liakroken.

Samarbeidsutvalget ved Li skole viser til at skolen ikke vil kunne dekke rombehovet selv om romkapasiteten er tilrettelagt for et høyere antall elever. Grunnen er at rommene er omdisponert til spesialrom for skolefritidsordning, data, arbeidsrom for lærere og bibliotek. Det vises også til at skolen ved salg av Liakroken mister viktig område for uteskole, og at det lett kan oppstå konflikter på grunn av økt press på uteområdet. Nedlegging vil føre til dårligere skoletilbud og økte investeringer i inneklima, garderobeforhold og uteareal, hevder de. Samarbeidsutvalget kan ikke se at nedleggingsforslaget er vurdert i forhold til pedagogiske, sosiale og miljømessige konsekvenser.

<b>TRIVES I LIAKROKEN: </b>Fire klasser er foreslått flyttet her fra Liakroken til hovedbygget til Li skole 100 meter bortenfor. Det liker ikke elever, foreldre og lærere.