Regjeringen gir støtte til bygging av ytterligere 306 studentboliger i år. Dermed er det totale antallet det gis tilskudd til i 2009 kommet opp i 1.591.

De fleste boligene skal bygges i de største byene. Oslo får 147, Bergen 100 og Stavanger 59 i denne siste tildelingen.

Studentorganisasjonene roser regjeringen, og sier at det aldri har blitt gitt mer penger til studentboliger i ett budsjettår.

De er også fornøyd med fordelingen, og sier at det er i de største byene at boligmarkedet er mest presset.

Byens nye studentboliger De 500 hyblene ved bredden av Møllendalselven skal stå ferdige sommeren 2011, og får ikke koste over 600.000 kroner stykket.

Thorbjørn Hauge, direktør for studentboliger til Studentsamskipnaden (SiB) mener de nye modulhyblene kan reises både billigere og raskere enn tradisjonelle hybelhus.

— Kanskje blir vi ferdige før sommeren 2011, sier han.

Tomten til de nye studentboligene får SiB gratis fra kommunen, men regningen for å rydde tomten for gift vil ikke SiB påta seg.