Byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit (V), erklærte seg selv for vinneren av bybudsjettet. I forhold til fjorårsbudsjettet er det skoler og barnehager som øker mest.

I går presenterte han noe av budsjettet for rektor og tillitsvalgte ved Rothaugen skole i Sandviken.

— Nå er vi på vei tilbake til der vi var før kuttene, sier Tveit.

Gjennom fem år frem til 2004, ble 150 millioner til undervisning strøket fra bergensskolenes budsjetter. Nå blir nærmere 90 av dem tilbakeført. To tredeler av denne summen kommer i 2008.

Realfag for store og små

Dette er noen av de viktigste konsekvensene for skoler og barnehager i neste års budsjettforslag:

  • Skolene får 54 millioner kroner ekstra til mer undervisning i skoleåret 2008/2009. Skolene bestemmer selv hvordan pengene skal brukes, men Tveit regner med over 100 nye stillinger fra høsten 2008.
  • Fire millioner kroner blir i 2008 satt av til en styrking av realfagene. Pengene går til nytt utstyr (2,5 millioner) og kompetanseøkning blant lærerne (1,5 millioner).
  • For 370 millioner kroner skal blant annet 19 skoler etter planen moderniseres eller få planlagt nye arealer. Det tilsvarer en femdel av skolene i Bergen.
  • Barnehagene får 200 millioner til bygging. Også her skal realfagskompetansen heves.
  • 8,3 millioner skal spares inn på effektivisering i administrasjonen. Det skal ifølge Tveit gjøres ved mindre kopiering og mer sending av e-post.- Løftebrudd

For Helene Remme og Astrid Øhrn Breistein, to av de tillitsvalgte lærerne ved Rothaugen skole, betyr det flere kolleger fra høsten 2008.

— Mer undervisningskapasitet hjelper på. Det er synd at det tar tid før de nye stillingene kommer, sier Remme.

— Men det blir neppe nok. Det viktigste er å få opp lærertettheten ytterligere. Og vedlikehold. Det er det et stort behov for, skyter Øhrn Breistein inn.

Rektor ved Rothaugen, Hillevi Runshaug, synes fremtiden ser lysere ut.

— Det går i riktig retning. Det betyr også at vi har et ansvar for å jobbe med innholdet og videreutvikle arbeidsmåtene våre. Det er ingen automatikk i at flere timer gir bedre resultat, sier Runshaug.

Stine Akre i Rødt (tidligere RV) kaller skolebudsjettet til det borgerlige byrådet et løftebrudd.

— Høyre lovet 500 millioner til bedre skole i valgkampen. Da holder det ikke å sette av så lite for neste år, sier Akre.

Dagsløsninger

Sittende byråd Tveit vil utsette mer pengebruk.

— Vi må fortsatt være forsiktige. Det vil gå noen år før vi bærer mange milliardinvesteringer. Vi lever litt fra dag til dag på en del ting, sier Tveit.

Rektor ved Krohnengen skole, Eva Grimstad, er lettet over mer klingende mynt i skolekassen.

— Alle skolefolk hadde vel ønsket å få de 150 millionene tilbake i et jafs. Men bare det at trenden er snudd, er et godt tegn. Det er vel ingen som er negative til 54 millioner kroner mer, selv om vi fremdeles har mer til gode, sier Grimstad.

Det mener også Hans-Carl Tveit.

— Vi skal tilbake til det nivået vi var på.

MER I SKOLEKASSEN: For oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) hadde med seg 25 millioner kroner ekstra til undervisning fra høsten 2008 da han besøkte Rothaugen skole og rektor Hillevi Runshaug. Et skritt i riktig retning, mener Runshaug.
Deisz Orjan