Aldri før har det vært brukt så mye penger på skolene i bydelen.

I går var byråd Tomas Moltu på Rolland skole for å møte rektor Wigdis Buanes. Skolen har i mange år slitt med dårlige vinduer, lekkasjer, en råtten fasade og stedvis ødelagt tak.

Nå skiftes vinduene og fasaden. Bygget skal i tillegg males og taket repareres. Også grendaskolene Kollåsen og Storåsen får nye fasader. Rollandshallen, som Moltu selv betegnet som spesielt ille, får dessuten nye vinduer, kledning og dører.

Til sammen 21 skolebygg i Åsane skal innen 2010 framstå i ny drakt.

— Hvorfor tar dere dette løftet nå?

— Det er et enormt behov for vedlikehold. Dette må gjøres nå. Venter vi lenger, blir det enda dyrere. Det trengs vedlikehold både ute og inne. Vi har valgt å prioritere det utvendige fordi behovet er mest akutt her, forklarer han.

- Hva er din oppfatning av standarden på skolebyggene?

— Mange steder er det svært ille. Selv om Rolland ikke ser bra ut, er det mange skoler i kommunen hvor det er enda verre. Derfor er vi glad for å kunne gjøre dette løftet, som kommer i tillegg til andre planlagte, større rehabiliteringstiltak, forklarer han.

Totalt er det satt av 415 millioner i økonomiplanen til rehabilitering av skolene i hele Bergen.

Se tiltaksplanene for alle Åsane-skolene på www.aasanetidende.no.

- ET KJEMPELØFT: Fasade, vinduer og dører er noe av det som skal skiftes ut på Rolland skole, tilhørende grendaskoler og Rollandshallen i 2009. Til sammen brukes 100 millioner på 21 skolebygg i bydelen. – Et kjempeløft, sier byråd Tomas Moltu her sammen med en svært fornøyd Rolland-rektor, Wigdis Buanes.
Thomas Gangstøe