— Det var nett den summen vi hadde ynskt oss for 2009. No kan vi koma skikkeleg i gang, seier prosjektsjef Berge Sørstrønen.

Heile arbeidet er rekna til 280 millionar kroner.

Mesteparten av arbeidet som skal gjerast vil handla om nytt signalanlegg. Køyrevegen, men sviller og skinner, ligg omtrent der han skal frå før. Men dagens signalanlegg gjer at spora ikkje kan nyttast fullt ut.

Med nytt signalanlegg kan trafikken inn og ut frå Bergen stasjon gå mykje smidigare enn i dag. Det gjeld både godstrafikken og passasjertrafikken, seier Sørstrønen.

Seksjonssjef Thoralf Otneim legg vekt på at den tekniske opprustinga av Bergen-Fløen er fyrste byggjesteg i storprosjektet Bergen stasjon-Arna. Dei to andre byggjestega er ny tunnel gjennom Ulriken og nytt kryssingsspor på Arna stasjon.

Berge Sørstrønen trur opprustinga av Bergen-Fløen kan vera fullført i 2012, eller kanskje i 2011. Det høyrest lenge ut, men det er eit teknisk svært innfløkt arbeid. Og alt må gjerast samstundes om trafikken skal gå som normalt.

— Når kan arbeidet med ny tunnel gjennom Ulriken ta til?

— Dersom tunnelen vert prioritert, kan vi starta med tunnelen seint i 2010, seier Thoralf Otneim.

JOHN LINDEBOTTEN