Etter det BT forstår, vil regjeringen gi sykehusene et løft i neste års budsjett.

Ifølge kilder som står regjeringen nær, vil helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad servere en sykehuspakke som gir en samlet effekt med en økning på mer enn to milliarder kroner i 2007.

I tillegg kan sykehusene se frem til at staten i årene fremover vil dekke en større andel av investeringskostnadene enn i dag.

En tidel til Helse Bergen

En tommelfingerregel sier at når rammene for statens sykehusmidler fordeles, tilfaller ca. en tidel til Helse Bergen. Slår dette til også denne gang, kan de som setter opp budsjettet på Haukeland, regne med at de får minst 100 millioner kroner mer å rutte med neste år.

Brustad sykehuspakke består av tre hovedkomponenter og fordeler seg trolig slik:

  • Bevilgningene til sykehusdriften økes med en milliard kroner.
  • Utgifter til økte pensjoner til de sykehusansatte dekkes direkte over statsbudsjettet. Dette utgjør ca. en milliard kroner.
  • Regjeringen følger opp løftene fra revidert nasjonal budsjett om å rette opp deler av skjevfordelingen av helsemidlene mellom helseforetakene. Det gir Helse Vest og Helse Midt en ekstrapott på 256 mill. Potten skal disse to helseforetakene fordele seg imellom.
  • Avskrivningsreglene for helseforetakenes bygninger endres slik at det ikke lenger blir nødvendig for helseforetakene å låne en så store andel til nybygg og utstyr som dagens ordning krever.

Penger til nybygg

Det er ikke ventet at endringene i avskrivningsreglene får direkte effekt for neste års budsjett.

Men etter det BT kjenner til, er formuleringene fra Helse og Sosialdepartementet være så klare at de vil være bindende for fremtidige budsjetter.

Styreleder i Helse Bergen, Ranveig Frøiland vil ikke gi konkrete kommentarer før hun får de endelige budsjett-tallene bekreftet i dag.

Men hun legger ikke skjul på at hun har store forventninger til hva regjeringen har å by sykehusene.

— Sykehusene er blitt lovet mer penger. Jeg regner med at Sylvia holder hva hun har lovet, sier hun og legger til:

— På sikt vil det være en stor lettelse om avskrivningsreglene blir endret. Spesielt for Helse Bergen som har store investeringsbehov de nærmeste årene.

RUNE NIELSEN (ARKIV)