• Det hadde ikke blitt noen budsjettavtale med regjeringspartiene hvis vi ikke hadde fått på plass tiltakspakken for Årdal og Høyanger, sier Jens Stoltenberg til BT.

Ap-lederen er tilfreds med at gårsdagens forlik om revidert nasjonalbudsjett sikrer 100 millioner kroner for de kriserammete industrisamfunnene Årdal og Høyanger.

Halvparten bevilges nå og resten i 2005-budsjettet.

— Vi er ikke i mål, men det er nå tatt et viktig skritt mot etablering av mange nye arbeidsplasser i de to industristedene, sier Stoltenberg.

Hardt mot hardt

Ap-lederen mener det bare skulle mangle at staten ikke går inn med økonomisk omstillingshjelp til Årdal og Høyanger.

— Disse enestående industrisamfunnene har bidratt til storsamfunnet i flere tiår, sier han.

Stoltenberg understreker at Ap på forhånd satte som ultimatum for budsjettavtalen at tiltakspakken skulle være med.

Nå tror han de statlige midlene kan sette fart i omstillingen i de ensidige industrisamfunnene i Sogn. Stoltenberg gleder seg også over at Ap bidro til at omstillingsprogrammet for Sogn og Fjordane er sikret, noe særlig Florø vil nyte godt av. - Dessuten er bevilgningene til innovasjon og nyskaping økt kraftig gjennom budsjettavtalen, sier han.

Mer til sykehusene

Helseforetakene får 500 millioner mer å rutte med enn det regjeringen la opp til. - Dette vil kunne hindre nedleggelse av lokalsykehus, også i Helse Vest, mener Ap-lederen.

De varslete egenandelene i helsesektorene blir heller ikke noe av.

Gjennom budsjettavtalen blir det 1,3 milliarder kroner mer til arbeid og helse. Det blir 4000 nye tiltaksplasser for arbeidsledige. Videre blir det ikke noe av de foreslåtte kuttene i pressestøtten og filmfondet. Kriminalomsorgen får 10 millioner mer og det blir 14 millioner kroner ekstra til statlige kjøp av friluftsområder.