Svartbak, ærfugl, sildemåke, stokkand, gråmåke og ulike landfugler er noen av fuglene som er skåret ut av garnet, skriver avisen Sunnhordland.

20 fugler reddet

20 fugler ble skåret løs i levende og sluppet fri, men langt flere led en verre skjebne.

— Muligens er det over 100 fugler som er gått tapt det siste året. Å føre opp not og garn på gjerde på denne måten bryter med naturvern-, vilt- og dyrevernloven, sier Stein Byrkjeland, rådgiver ved naturvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland til bt.no.

Garnet er blitt plassert der av en saueeier for å samle villsau.

Totalt på reservatet er det 250 til 300 meter med gjerde og garn som ikke har noe der å gjøre.

Først lørdag ble det oppdaget, og garnet og nettingsgjerdet er nå fjernet.

Risikerer straff

Bonden som har satt det opp, kan vente seg en straff.

Hva den blir, kan lensmannsførstebetjenten i Tysnes ikke si noe om før han har sett på rapporten fra Statens Naturoppsyn.

— Vi har ikke hatt så mange slike saker, forteller Byrkjeland.

Han forteller at bonden skal ha hatt problemer med å samle villsauene sine, og derfor laget denne omfattende innretningen.

Byrkjeland minner om at det er ferdselsforbud på alle 69 reservat i Hordaland mellom 15. april og 1. august.

FANGET: 20 fugler var fremdeles levende og ble skåret løs fra nettet. Rundt 100 fugler var allerede døde.
Hartvig Haugen/sno
Hartvig Haugen/sno
ULOVLIG: Bonden som har satt opp gjerdene, blir trolig straffet.
Hartvig Haugen/sno
Hartvig Haugen/sno