Skvadronen var utstasjonert i Gibraltarstredet fra april til oktober 2003 for å sikre og eskortere sivile handelsfartøy trygt gjennom dette trange farvannet. Oppdraget inngikk i operasjonen Active Endeavour, en del av kampen mot terror.

I løpet av perioden utførte de 250 eskorteoppdrag uten uhell av noe slag.

Sjefen for sjøstridskreftene i Norge, admiral Arild Sandbekk delte ut medaljene på en oppstilling i MTB-havnen på Haakonsvern.