17. september er det 100 år sidan Nesheim kyrkje vart vigsla, og jubileet vert feira komande helg (13. og 14. september).

Sangkrefter

Laurdag er det konsert med Bjarte Leithaug frå Frekhaug. Bjarte har dei siste 25 åra gjeve ut og vore med på over 15 plater. Med seg til Nesheim har han dottera Astrid, men dei to skal ikkje synge åleine! Born frå Eksingedalen, forsterka med Stanghelle/Dale barnesongkor og andre born frå Vaksdal og Modalen, skal synge saman med Bjarte og Astrid. Borna frå dalen var saman med Bjarte på korfestival i Knarvik i mars, og no førebur dei seg altså til å halde konsert saman med han på Nesheim.

I jubileumsgudstenesta sundagen, er det biskop Ole D Hagesæther som står i spissen for dei mange medverkande. Hagesæther vert pensjonist seinare i år, så dette vert siste gongen han vitjar Vaksdal som biskop.I gudstenestene i Nesheim kyrkje er det som regel ein eigen bolk med song av og med borna, og slik vert det denne gongen og.

Jubileumsbok

Etter gudstenesta dreg festlyden til skulen på Bergo, der feiringa held fram med variert program og ei god matøkt. Mellom anna vert det utstilling og framsyning av skuleborna sitt arbeid med jubileumskyrkjene i Eksingedalen. Alpha B Jensen og sonen Bob frå Minnesota vert med på jubileumsfeiringa. Alpha er oldebarn av Gulleik Trefall, og det var han som i si tid kom frå USA med pengane som for alvor sette fart i arbeidet med å reise ei kyrkje på Nesheim. Dette, og meir til, kan lesast i jubileumsboka, som vert presentert på festen.

Jubileumsboka kjem då rykande fersk frå trykkeriet, og inneheld både kyrkje— og lokalhistorie frå soknet. Ei eiga nemnd har arbeidd med boka, som har Kjartan Rødland som redaktør.

Program

Laurdag 13. september kl. 16.00

Konsert med Bjarte Leithaug og dottera Astrid, born frå Eksingedalen, Stanghelle/Dale og Modalen.

Kollekt ved utgangen.

Sundag 14. september kl. 11.00

Jubileumsgudsteneste ved biskop Ole D. Hagesæther m/ fl. Song av borna. Jubileumsoffer.

Fest på skulen etter gudstenesta.

Variert program. Rjomegraut, spekemat, kaffi og kaker. Presentasjon og sal av jubileumsboka. Utstilling.

Barneparkering for dei minste. Kr 50,- pr. pers. (over 16 år).

Sjå også Vaksdals kyrkjes nettside

**Les også:

Eiga kyrkje for 8000 kroner**