Bolstad gård i Fyllingsdalen lå på vestsiden av Ortuvannet. Våningshuset, som opprinnelig ble bygget i 1840, men har vært restaurert mange ganger siden den tid, står der fremdeles, omkranset av store kastanjetrær som er minst like gamle som huset.

Var to bruk

Opprinnelig var dette to bruk, ”Ortun” (også kalt ”Fløyen”) og ”Roligheten”, som begge i utgangspunktet er utskilt fra ”Sælen”. Men da siste eier, Einar Engelsen, overtok bruket i 1933, tok han navnet ”Bolstad”, og siden har ”Bolstad” gått over til å bli gårdsnavnet.

Gården var på ca. 80 dekar innmark, ca. 50 dekar skog og ca. 400 dekar annen utmark, som i dag er Vardenområdet.

Driftsopplegget var, som vanlig her i Fyllingsdalen, en kombinasjon av melkeproduksjon og grønnsakproduksjon.

Navn etter smia

Gården var i drift til 1963, da tok arbeidet med Torgny Segerstedsvei til og gjorde videre gårdsdrift umulig.

På gårdstunet finner vi i dag ”Rådgivergården”, men både siloen og som nevnt, våningshuset, fra ”gamlegården” er bevart. På innmarksdelen av eiendommen finner vi i dag Smiberget borettslag som har fått navnet sitt etter en bergnabb der smia lå, et stykke sør for gårdstunet.

Aud Sælensminde