– Bruken av rusmidler skaper i dag våre største sosiale problemer. Vi ønsker å forebygge og satser ikke minst på at barn og unge skal få en trygg oppvekst, sier lærer Marit Barene fra Bergen, leder for Norsk Læreravholdslag i jubileumsåret.

Lærerne så hvordan det skadet barna når foreldre misbrukte alkohol. Å hjelpe barna var årsaken til at organisasjonen ble etablert. Med årene har også narkotikamisbruk blitt en trussel, men det er fortsatt alkoholen som representerer den største faren.

Læreravholdslaget har lagt vekt på å forebygge. Det vet at nærmere 200.000 barn lever i familier der rusmisbruk kan være et problem. Dermed er forebygging viktig. Temaet sto også i fokus på dagskonferansen fredag. Forebygging er også tema for artikkelsamlingen laget nå gir ut med tanke på lærere.

Rune Larsen holdt hovedtalen under festen på Grand Hotel Terminus i går der organisasjonens første kvinnelege leder, Ragnhild Veiteberg, og tidligere leder Torstein Torbjørnsen var hedersgjester.

Avholdslaget avvikler i dag ekstraordinært landsmøte i Bergen. Navneskifte er en av de aktuelle sakene. «Rusfri oppvekst» ser før møtet ut til å være det navnet som vekker størst interesse.