1. Hvem er det som lager budsjettet?

Det er byrådet i Bergen som legger frem budsjettet for bystyret, men det er for en stor del laget av administrasjonen. Byrådet har likevel det politiske ansvaret på samme måten som en regjering har ansvaret for et statsbudsjett.

2. Hva skjer med budsjettet?

Budsjettet skal først i komiteene, der politikerne skal komme med forslag til endringen innenfor sine ansvarsområder. Forhandlingene om et helhetlig budsjett skjer tett opp mot at budsjettet vedtas. Byrådet har til nå fått flertall for sitt budsjett med henholdsvis Høyre og Frp.

3. Hvem vedtar budsjettet?

Budsjettet vedtas av bystyret i desember. Klarer ikke byrådspartiene å skaffe flertall for budsjettet, eller inngå en avtale der et av partiene i andre rundet stemmer på byrådets budsjett, kommer byrådet til å trekke seg og overlate til opposisjonen å danne nytt byråd.

4. Hvor mye endres budsjettet?

Driftsbudsjettet til Bergen kommune er på rundt åtte milliarder kroner. Normalt har bystyret flytter på mellom 50 og 100 millioner kroner når det vedtas.

5. Hva betyr budsjettet for meg?

I budsjettet vedtas prisen på kommunale tjenester og kommunale avgifter. Samtidig vedtas driftsbudsjettet for alle kommunale tjenesteområder som barnehage, skole, eldreomsorg, kultur osv. Samtlige bergensere berøres av bybudsjettet.

6. Hvorfor har Bergen dårlig råd?

Bergen kommune får en for liten andel av statlige overføringer til kommunene. Det er alle enige om. Samtidig kritiseres kommunen for ikke å ha tatt i bruk konkurranseutsetting i tilstrekkelig grad, og for ikke å ha satt tæring etter næring på et tidligere tidspunkt.

7. Kan vi ikke øke skatt og avgifter?

Kommuneskatten fastsettes av Stortinget, og bystyret kan ikke vedta en egen lokal skattesats. Eiendomsskatten kan økes, men normalt ikke mer enn 30 millioner kroner i året Barnehagesatsene og prisen på en del tjenester innen eldreomsorgen kan økes betydelig, men det blir sosialt uakseptabelt. For vann og avløp og SFO gjelder det såkalte selvkostprinsippet. Dvs. at kommunen ikke kan ta mer betalt enn det koster kommunen.

8. Kan politikerne kutte der de vil?

Kommunen er gjennom lover og regler pålagt å gi tilbud innen barnehager, skole, sosialomsorg, barnevern, helse og eldreomsorg. Dette tilbudet kan ikke reduseres dramatisk uten at statlige tilsynsmyndigheter, fylkesmann, utdanningsdirektør eller fylkeslege griper inn.

9. Kan vi ikke kutte byråkratene?

Bergen kommune er en av landets mest effektive kommuner hva gjelder utgiftene til administrasjon. Byråkratiet kan effektiviseres, men det alene løser ikke kommunens økonomiske problemer.

10. Hvorfor ikke selge BKK-aksjene?

Kommunens aksjer i BKK er trolig verdt fire milliarder kroner. I banken ville disse pengene gikk langt høyere inntekter enn det kommunen får i aksjeutbytte. Derfor mener mange politikere at aksjene bør selges. Men et salg vil ta så lang tid at det ikke løser kommunens problemer til neste år.

SMARTING: Du trenger ikke være noen Einstein for å forstå hva et bybudsjett er. Her kan du lære det viktigste.