— I dette tallet er ikke regnet med det pågående Bergensprogrammet del 1, der bompengedelen utgjør ca. tre milliarder kroner. Heller ikke de nylig ferdigbetalte milliardbroene, Nordhordlandsbrua og Askøybrua, er regnet med, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp), medlem av samferdselskomiteen på Stortinget.

Sortevik er fortørnet over hvordan lokale politikere settes under press.

— Dette er rå, lokal utpressing fra statens side. Samferdselsministeren skylder på lokale initiativ. Problemet er at de lokale vet følgende: Uten bompenger, ingen nye veier, sier Sortevik.

- Kan ikke fortsette

— Når ansvarlige veimyndigheter ikke gjør den jobben de er satt til å forvalte, nemlig å sørge for et godt fungerende veinett, så skvises lokale politikere til å be om et bomveiprosjekt. De vet at de ellers ikke får realisert løsninger på akutte behov. Dette kan ikke fortsette, sier Sortevik.

Sortevik har god støtte hos sine lokale gruppeledere. Ingen vil gå inn for nye runder med bompenger på Sotrabrua og Nordhordlandsbrua. På Askøy er foreløpig bompenger et ikke-tema i alle politiske leire. De gleder seg over første uke uten bropenger. Men behovet for utbedringer på Askøy er så prekært at spørsmålet om bompenger ganske snart blir høyaktuelt.

- Vi sier nei

Torsdag skal kommunestyret i Fjell få en orienteringssak om behov for straksløsninger, og mulige nye bomprosjekter, for å løse problemene som bygger seg opp mot Bergen.

Gruppeleder for Frp, Georg Indrevik, sier at gruppen har bestemt seg.

— Vi sier nei. Det er et prinsipielt nei til bompenger som finansieringsform og til at vi skal subsidiere Bergen på grunn av manglende satsing fra deres side.

I Fjell er Høyre mer villig til å sette døren på gløtt for bompengefinansiering, selv om også de er prinsipielt imot.

— Vi går mot enhver form for forhåndsinnkreving, men vil være villig til å diskutere bompenger når et anlegg - som løser våre problemer - er ferdig, sier gruppeleder Eli Berland.

I Meland ligger det an til flertall mot ny bom over Nordhordlandsbrua. I Lindås kan det bli et knapt flertall for en ny bompengepakke i Lindås.

Finnes unntak

Fylkesleder for Frp, Terje Søviknes, opplyser til BT at i henhold til program og vedtak kan partiet i helt spesielle tilfeller gå inn for bompenger.

Av slike «spesielle tilfeller» kan nevnes fire felts tunnel mellom Bergen og Os, der Søviknes er ordfører. Bompengeandelen vil ligge tett oppunder 1,5 milliarder kroner.

— Kravene er at det enten skal være en fergeerstatning eller det skal være omkjøringsmulighet for dem som ikke vil benytte bompenger. I tillegg skal det ifølge landsmøtevedtak være en folkeavstemning i den aktuelle kommune som går inn for prosjektet.

Omkjøringsmuligheten for bompengeprosjektet Os-Bergen går via Hegglandsdalen og over Gullbotn.