• Bergen kommune tar miljøutfordringene på alvor, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Vi avsetter derfor 10 millioner kroner til konkrete tiltak for å gjøre kommunen som or-ganisasjon mer miljø- og klimavennlig, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

Strakstiltak

Til høsten skal bystyret i Bergen behandle Handlingsplan mot lokal luftforurensning. I den anledning vil byrådet før sommeren fremme en egen sak om strakstiltak innen klima, miljø og lokal luftforurensning. Her skal de 10 millionene fordeles.

— Målet er å få et bredt klimaforlik i bystyret hvor alle partier kan slutte seg til de tiltakene byrådet foreslår, sier Mæland.

Tiltakene som byrådet legger frem vil først og fremst være rettet mot hvordan kommunen som organisasjon skal bli mer miljøvennlig og på hvilken måte kommunen kan bidra til å redusere klimautslipp.

Oppfordrer næringslivet

— Eksempler på tiltak som det arbeides med er økt satsing på varmepumper, alternativ energibruk i offentlige bygg, moderne IKT-løsninger for å redusere papirforbruk, miljøkrav overfor leverandører av varer og tjenester til kommunen og en raskere utskifting av kommunens forurensende bilpark, sier hun.

Ap skuffet

Bergen Aps miljøtalsmann Hallgeir Hatlevik er skuffet over forslaget.

— Vi er veldig glad for at Høyre-byrådet endelig kommer på banen i miljøsaken. De har vært savnet. Men når de endelig mener noe om miljø, er det veldig skuffende at de har så lite å melde. 10 millioner for å gjøre kommunen mer miljøvennlig er bra, men for lite. Hvor er Mælands tanker om bybane, energisparing generelt, piggdekk, sykkel- og gangnett og arealplanlegging, spør Hatlevik."

STRAKSTILTAK: Byrådsleder Monica Mæland vil bruke 10 millioner på å gjøre Bergen kommune mer miljøvennlig.
BERGENS TIDENDE