Det ble klart i kveld, da de fire partiene møttes på Stortinget for å enes om detaljene i samferdselsbudsjettet.

Parsellen er en del av den planlagte nye stamveien mellom Bergen og Stavanger. Tidligere i år er det bevilget 25 millioner kroner til prosjektet.

— Ekstrabevilgningen betyr at det blir mulig for Vegvesenet å planlegge prosjektet mer effektivt. Det gir en helt annen fremdrift, sier en lykkelig stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H). E 39 Moberg - Svegatjørn vil bli firefelts motorvei, og i stor grad gå i tunnel.