Her jobber bygningsarbeiderne uten sele. Det er ikke stillas eller gjerde på denne delen av bygget på Nyborg. Stigene som de står på er ikke festet med tau. Det er 10-12 meter til bakken.

– Uakseptabelt, mener Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet reagerer kraftig på at bygningsarbeidere oppholder seg på taket 10-12 meter over bakken uten tau eller stillas som sikring. Nå truer de med sanksjoner.

— For farlig. Her det fare for liv og helse. Dette er et grovt brudd på arbeidssikkerheten, mener tilsynsleder Kåre Askvik. Han utelukker ikke at arbeidet kan bli stanset.

Det er Strømberg Gruppen AS som holder på å sette opp et 8200 kvadratmeter stort varehus i Heiane 4b på Nyborg som Skeidar blant annet skal boltre seg på.

- Burde brukt sele

Flere ganger forrige uke oppholdt arbeidere seg på taket uten bruk av sele. På nesten hele bygget er det satt opp forhøyet stillas, men på baksiden er det et strekk på 15-20 meter uten noen som helst sikring mot fall.

Prosjektlederen er enig i at sikkerheten kunne vært bedre.

— Sikkerhet er svært viktig for oss. I dette tilfellet burde nok arbeiderne brukt sele, sier prosjektleder Steinar Norheim i Larsen, Atterås og Brosvik AS som er hovedentreprenør for bygget på Nyborg. Han understreker imidlertid at det kun har vært aktivitet på denne delen av taket uten stillas ved noen få anledninger forrige uke.

— Vi har i forkant laget en plan for sikkerheten i forbindelse med byggingen. Alle er dessuten blitt pålagt å sørge for bruk av hjelm og annet verneutstyr. De har også fått beskjed om å bruke tau. Jeg vet at de aller fleste har vært veldig flink til dette. Vi som er ansvarlig må nesten også stole på at våre ansatte gjør som de får beskjed om. I dette tilfellet burde det nok vært brukt tau, sier han.

Les mer på www.aasanetidende.no

THOMAS GANGSTØE
THOMAS GANGSTØE
THOMAS GANGSTØE