EIRIK DAMSGAARDeirik.damsgard@bt.no — Det er dramatisk at så mange unge trenger behandling. Narko-bølgen er større enn myndighetene vil innrømme, sier Erling Pedersen, administrerende direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Inntak reduseres Økningen i antall rusmisbrukere som trenger hjelp er i ferd med å sprenge budsjettene til Stiftelsen Bergensklinikkene. Driften av landets største rusklinikk i sitt slag gikk med et underskudd på 4,2 millioner kroner i fjor.Erling Pedersen varsler nå lavere inntak av hjelpetrengende rusmisbrukere, kutt i ekstrahjelper, og en ny sommer med fire stengte avdelinger. Ni av ti på narko På en pressekonferanse i går la klinikken med 150 ansatte frem 2000-tallene for virksomheten. De viser blant annet:* 126 personer under 21 år ble behandlet. Det er en tidobling siden 1997.* 90 prosent av gruppen under 21 år gikk på harde narkotiske stoffer.* En fordobling av sykefraværet blant de ansatte.- Yngre stoffmisbrukere krever sterkere bemanning, og er en gruppe som generelt krever mer. Flere ansatte må ut i sykefravær, og vi må hente inn vikarer og ekstrahjelp.Dette har ikke gått inn hos offentlige myndigheter, som bevilger pengene, hevder Pedersen. Halvering av tvangsplasser Rusinstitusjonen mottok 65 henvendelser om tvangsinnleggelse for totalt 29 personer i fjor. Bare åtte fikk plass, halvparten så mange som i 1999.- Dette er vanskelig for de pårørende å forstå, og det oppleves dramatisk for oss, sier Pedersen. - Men vi har gitt opp kampen for flere plasser, sier han.Det er Hordaland fylke som har det avgjørende ordet med hensyn til kapasiteten. Millionunderskuddet for 2000 kommer blant annet etter avskrivning av ubetalte regninger for tvangsbehandlinger i 1999, økte legemiddelpriser i Metadonprosjektet og økt sykefravær. Budsjettrammen var 73,4 millioner.